Ontstaan & Visie

Frustratie zet aan tot schrijven

Indien correct gekanaliseerd vormt frustratie al snel een katalysator voor creatie. Zo was het gedurende een lange periode van werkloosheid, waar het idee ontstond om een handboek te schrijven voor iedereen die zich in een soortgelijke situatie bevond. Een initiatief wat ontstond door een structurele confrontatie met onwetendheid en onvermogen binnen het Sociale Domein.

Na een schrijfproces dat zo’n drie jaar in beslag nam, ben ik op zoek gegaan naar een uitgever. Een pad wat mij al snel bij ELMAR te Delft bracht. Zij erkenden de toegevoegde waarde van het boek en hebben dan ook sterk bijgedragen aan de verspreiding van Succesvol Solliciteren. We kunnen stellen dat we met de verspreiding van het boek inmiddels al honderden mensen hebben geholpen bij hun integratie.

Sterker wordende aantrekkingskracht

Gehoor gevend aan een steeds sterker wordende aantrekkingskracht, was 2018 het jaar waarop ik besloot om mijn leven onvoorwaardelijk te wijden aan arbeidsmarktintegratie. Niet conform de bestaande modellen, maar conform mijn eigen visie gericht op innovatie vanuit het perspectief van de cliënt, efficiëntie en effectiviteit en boven alles het centraal stellen van kwaliteit. LABOR werd een feit.

Na publicatie van het boek bleef er nog veel Raw Material over, welke ik besloot te clusteren tot een model. Het Integratie Prognose Model werd geboren, welke mede dankzij het ISDBOL te Brunssum verder gestalte mocht krijgen en uiteindelijk zijn volwassenheid heeft mogen bereiken. Een model wat zijn effectiviteit heeft bewezen en inmiddels een fundamenteel onderdeel vormt van onze kenmerkende methodiek.

Innovatie zit in ons DNA

Het zit simpelweg in ons bloed en de impuls kan dan ook niet onderdrukt worden. Recent werd dan ook het laatste nieuwe product ontwikkeld in het LABOR@TORIUM, en wel een concrete methodiek voor Jobcarving. Afgaande op het feit dat hier hedendaags enkel globale richtlijnen voor afgegeven worden, zullen veel organisaties een concrete methodiek als een ware verademing beschouwen. Daarnaast concentreren we ons momenteel op het ontwikkelen van een platform voor competentiegericht werven, in onze optiek de toekomst. Kortom, we zijn volop in beweging en zien ontzettend veel mogelijkheden voor vernieuwing.

Onze visie

Het is onze visie om een duurzame uitstroom te faciliteren door kwaliteit in maatwerk centraal te stellen, en obstructies in de vorm van overmatige bureaucratie, administratie en registratie tot een minimum te beperken. Dit willen we realiseren door een nieuw perspectief op arbeidsmarktintegratie te bieden in de vorm van nieuwe effectieve en kostenbesparende methodieken en innovatie. Voor dit laatste willen we Nederland op de kaart zetten als arbeidsmarktinnovator.

Dit alles reduceert recidive terugkeer naar de arbeidsmarkt en zorgt daarmee voor minder druk op ons sociale verzekeringsstelsel maar ook ons zorgstelsel. Parallel wakkeren wij het vuur aan van onze economische welvaart. Een kwalitatieve match leidt dan ook naar een verhoogde werktevredenheid, meer organisationele toewijding, een verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim, minder verloop, een sterkere concurrentiepositie en nog veel meer voordelen.

Desalniettemin zijn we een vreemde eend in de bijt. We conformeren ons niet aan de bestaande modellen en dat maakt ons onconventioneel. We moeten onze eigen plek zien te verwerven, een uitdaging die gepaard gaat met veel inspanning en volharding. Maar zoals Jeff Bezos ooit zei; “Ik geloof dat je bereid moet zijn om langdurig verkeerd begrepen te worden als je gaat innoveren”.