Ontstaan & Visie

Frustratie zet aan tot schrijven

Indien correct gekanaliseerd vormt frustratie al snel een katalysator voor creatie. Zo was het gedurende een lange periode van werkloosheid, waar het idee ontstond om een handboek te schrijven voor iedereen die zich in een soortgelijke situatie bevond. Een initiatief wat ontstond door een structurele confrontatie met onwetendheid en onvermogen binnen het Sociale Domein.

Na een schrijfproces dat zo’n drie jaar in beslag nam, ben ik op zoek gegaan naar een uitgever. Een pad wat mij al snel bij ELMAR te Delft bracht. Zij erkenden de toegevoegde waarde van het boek en hebben dan ook sterk bijgedragen aan de verspreiding van Succesvol Solliciteren. We kunnen stellen dat we met de verspreiding van het boek inmiddels al honderden mensen hebben geholpen bij hun integratie.

Sterker wordende aantrekkingskracht

Gehoor gevend aan een steeds sterker wordende aantrekkingskracht, was 2018 het jaar waarop ik besloot om mijn leven onvoorwaardelijk te wijden aan arbeidsmarktintegratie. Niet conform de bestaande modellen, maar conform mijn eigen visie gericht op innovatie vanuit het perspectief van de cliënt, efficiëntie en effectiviteit en boven alles het centraal stellen van kwaliteit. LABOR werd een feit.

Na publicatie van het boek bleef er nog veel Raw Material over, welke ik besloot te clusteren tot een model. Het Integratie Prognose Model werd geboren, welke mede dankzij het ISDBOL te Brunssum verder gestalte mocht krijgen en uiteindelijk zijn volwassenheid heeft mogen bereiken. Een model wat zijn effectiviteit heeft bewezen en inmiddels een fundamenteel onderdeel vormt van onze kenmerkende methodiek.

Innovatie zit in ons DNA

Het zit simpelweg in ons bloed en de impuls kan dan ook niet onderdrukt worden. Recent werd dan ook het laatste nieuwe product ontwikkeld in het LABOR@TORIUM, en wel een concrete methodiek voor Jobcarving. Afgaande op het feit dat hier hedendaags enkel globale richtlijnen voor afgegeven worden, zullen veel organisaties een concrete methodiek als een ware verademing beschouwen. Daarnaast concentreren we ons momenteel op het ontwikkelen van een platform voor competentiegericht werven, in onze optiek de toekomst. Kortom, we zijn volop in beweging en zien ontzettend veel mogelijkheden voor vernieuwing.

Onze visie

Vrijheid

Integratie is maatwerk. Het arbeidsmarktperspectief van onze cliënt vormt het uitgangspunt. Alle variabelen die invloed uitoefenen op het integratieproces worden meegenomen in onze strategie. We laten ons hierbij niet leiden door vooropgezette constructies of de default inzet van instrumenten. We hanteren simpelweg de strategie die voor onze cliënt het beste is, we gebruiken enkel instrumenten die in de context van onze cliënt het meest effectief zijn en we laten onze beslissings- en bewegingsruimte niet beperken door een vooraf bepaalde trajectduur.

Snelheid

Vanuit onze natuur zijn we sterk resultaat- en kwaliteitsgericht. Efficiëntie en effectiviteit zijn woorden die ons dan ook kenmerken. Wij geloven dat duurzame uitstroom enkel gerealiseerd kan worden door eerst zoveel mogelijk ingrediënten te verzamelen, en deze aansluitend samen te vertalen naar een recept voor duurzaamheid. We zetten in ons voortraject dan ook sterk in op diagnostiek, om zo snel mogelijk tot een effectieve strategie te komen. Onze methodiek werd inmiddels dermate verfijnd dat we slechts 4 sessies nodig hebben om tot een concrete strategie te komen.

Tevens hebben wij obstructies in de vorm van bureaucratie, administratie en registratie door een constante procesoptimalisatie tot een minimum beperkt. Alle processen dienen zo vloeibaar mogelijk te verlopen en alle energie dient te worden geconcentreerd op één doel, duurzame uitstroom.

Vernieuwing

We zijn nooit tevreden. Het kan altijd beter, en dat is waar we dan ook constant naar streven. We zijn onze eigen grootste criticus en streven in ons doen en laten altijd naar het hoogst mogelijke plafond. En als we dit bereiken proberen we deze barrière weer te doorbreken. Het gevolg is een constante progressie, soms ietwat gestaag en soms buitengewoon innovatief. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het Integratie Prognose Model of onze methodiek voor Jobcarving. Facetten van onze bedrijfsvoering die werden geboren vanuit een kritische doch constructieve blik naar onszelf en de wereld om ons heen. Een zienswijze en houding die ons sociale domein nog meer effectieve en kostenbesparende methodieken en innovatie zal bieden.

Desalniettemin zijn we een vreemde eend in de bijt. We conformeren ons niet aan de bestaande modellen en dat maakt ons onconventioneel. We moeten onze eigen plek zien te verwerven, een uitdaging die gepaard gaat met veel inspanning en volharding. Maar zoals Jeff Bezos ooit zei; “Ik geloof dat je bereid moet zijn om langdurig verkeerd begrepen te worden als je gaat innoveren”.