Jobcarving methode

Bij jobcarving worden bedrijfsprocessen efficiënter en anders ingericht. Dit geschiedt door de werkzaamheden van werknemers opnieuw te verdelen. Door functieprofielen te analyseren en specifieke taken af te stoten, om deze taken vervolgens te clusteren tot nieuwe duurzame functieprofielen. Helaas bestaan hier enkel globale richtlijnen voor. Zodoende hebben wij een “concrete” methode voor u ontwikkeld.

Waarom jobcarving?

 • Gekwalificeerd personeel wordt in staat gesteld het werk te doen waarvoor men is opgeleid
 • Nieuwe posities kunnen gecreëerd worden voor speciale doelgroepen op de arbeidsmarkt:
  • Personen met een arbeidsbeperking (Artikel 4. Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele functionele beperking)
  • Talent uit het buitenland of personen met een migratie achtergrond
  • Seniore werknemers

Wat zijn de voordelen?

 • Besparen op personeelskosten
 • Gemotiveerde werknemers
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Ondersteuning door de overheid
 • Voldoen aan de Participatiewet

Onze methode biedt een passende oplossing

Het vinden van een passende aansluiting binnen de eigen organisatie kan een enorme opgave zijn, laat staat het creëren van een passende aansluiting. Afgaande op onze eigen ervaringen constateren we bijvoorbeeld dat het rendement van een Spoor 1 traject vaak laag is, dat wil zeggen dat de kans dat er binnen de eigen organisatie een passende oplossing wordt gevonden of wordt gecreëerd zeer miniem is. Hier kunnen theoretisch meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen.

 • Het complexiteit argument: Het kan zijn dat een werkgever niet over de juiste methodiek beschikt. Het proces wordt daarom als complex en moeizaam ervaren, waardoor de impuls om de kwestie af te stoten in intensiteit toeneemt.
 • Het kosten argument: De kosten gerelateerd aan de inzet van middelen, of de kosten gerelateerd aan de consequenties van jobcarving, overstijgen het belang van een interne re-integratie.

Om het complexiteit en kosten argument te pareren, hebben wij een concrete methode ontwikkeld voor jobcarving. We hebben bij de ontwikkeling van onze methode kritisch gekeken naar de voor een werkgever meest fundamentele waarden. We hebben dan ook de volgende criteria gehanteerd:

 • Snel inzetbaar, efficiënt en effectief
 • Kosten reducerend en eliminerend
 • Transparant en concreet
 • Conform wetgeving

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?  Neem dan snel contact met ons op.