Competentiegericht werven

Met competentiegericht werven bedoelen wij het werven op basis van persoonlijkheidskarakteristieken (Altruïsme, Openheid etc.) en de gerelateerde subdimensies. Deze benadering zou een oplossing kunnen vormen voor veel problemen die we momenteel op onze arbeidsmarkt ervaren. Denk bijvoorbeeld aan de krapte op de arbeidsmarkt of de problematiek die ontstaat door de toenemende stroom van arbeidsmigranten. Hiermee kan namelijk een alternatief geboden worden voor de huidige (default) vormen van functie-analyse, namelijk Taakgericht, Psychologisch en Toekomstgericht.

Competentiegericht werven kan de transitiesnelheid verhogen

Competentiegericht werven kan de transitiesnelheid dan ook verhogen door de blokkade van kwalificatie- en ervaringsnoodzaak weg te nemen of te reduceren. Deze drempelverlaging gaat dan ook direct gepaard met een verhoging van het aantal beschikbare kandidaten. Met andere woorden, meer personen komen nu in aanmerking voor de betreffende post.

LABOR streeft naar het ontwikkelen van draagvlak

Een werkgever dient ten eerste bereid te zijn om op deze wijze te rekruteren. Daarnaast is het ook aan de werkgever om zich te ontfermen over de snelheid van de operationele inzetbaarheid, door opleiding en training zelfstandig te faciliteren. Werkgevers dienen dus niet alleen gemotiveerd maar ook goed begeleid te worden. Dit vergt zowel de nodige inspanning van de Overheid, het Sociale Domein en de Werkgever.

LABOR streeft dan ook naar het ontwikkelen van draagvlak voor een platform voor competentiegericht werven. Wij visualiseren een nauwe samenwerking tussen de Overheid, het Sociale Domein en het Bedrijfsleven voor het ontwikkelen van een effectieve en uniforme methodiek voor competentiegericht werven.

Wij geloven dat ook deze benadering zal leiden tot een kwalitatieve match tussen werkgever en werknemer. En zo zal leiden naar een verhoogde werktevredenheid, meer organisationele toewijding, een verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim, minder verloop, een sterkere concurrentiepositie en nog veel meer voordelen.

Wij zijn dan ook erg benieuwd naar uw visie en ondersteuningsmogelijkheden in het creëren van draagvlak. Wenst u uw visie met ons te delen? Neem dan snel contact met ons op. Wij staan u graag te woord.