Het werkgever perspectief

Zoals gezegd zal het UWV vanaf heden strenger toezicht gaan houden op de inspanningen van de werkgever betreffende werkhervatting binnen de eigen organisatie. Dit impliceert dat als er geen terugkeer in het eigen werk, aangepast eigen werk of ander aangepast werk mogelijk is, er een beroep gedaan zal moeten worden op het creëren van een nieuwe functie. Jobcarving biedt hiervoor een oplossing.

Theoretische oorzaken voor terughoudendheid werkgever

Het vinden van een passende functie binnen de eigen organisatie kan reeds een enorme opgave zijn, laat staat het creëren van een passende functie. Afgaande op onze eigen ervaringen constateren we dat het rendement van een Spoor 1 traject vaak laag is, dat wil zeggen dat de kans dat er binnen de eigen organisatie een passende oplossing wordt gevonden of wordt gecreëerd zeer miniem is. Hier kunnen theoretisch meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen.

  • Het complexiteit argument: Het kan zijn dat een werkgever niet over de juiste methodiek beschikt. Het proces wordt daarom als complex en moeizaam ervaren, waardoor de impuls om de kwestie af te stoten in intensiteit toeneemt.
  • Het kosten argument: De kosten gerelateerd aan de inzet van middelen, of de kosten gerelateerd aan de consequenties van Jobcarving, overstijgen het belang van een interne re-integratie.

Wij hebben een “concrete” methode voor u ontwikkeld

Om het complexiteit en kosten argument te pareren, hebben wij een “concrete” methode ontwikkeld voor Jobcarving. We hebben bij de ontwikkeling van onze methode kritisch gekeken naar de voor een werkgever meest fundamentele waarden. We hebben dan ook de volgende criteria gehanteerd:

  • Snel inzetbaar, efficiënt en effectief
  • Kosten reducerend en eliminerend
  • Transparant en concreet
  • Conform wetgeving

Wilt u meer weten over onze Jobcarving methode, en wat het inhoudelijk voor uw organisatie kan betekenen?  Neem dan snel contact met ons op. We staan u graag te woord.