Integratie Prognose Model

Om duurzame uitstroom te genereren dienen we een goed beeld te hebben van de factoren die de integratie van onze cliënt belemmeren, maar ook welke factoren bijdragen aan een duurzame integratie.

Het Integratie Prognose Model (I.P.M.)

Om deze fundamentele vragen effectief te beantwoorden, hebben we het zogenaamde Integratie Prognose Model (I.P.M.) ontworpen. Het I.P.M. omvat een spectrum aan factoren die van invloed zijn op de snelheid en de kwaliteit van de arbeidsmarktintegratie. We hebben ons hierbij geconcentreerd op de transitie van werkloosheid naar betaalde arbeid. De aan deze transitie verbonden factoren zijn ondergebracht in drie domeinen.

  • Persoon
  • Omgeving
  • Arbeidsmarkt

De factoren in het model zijn vertaald naar vragen die we samen met de cliënt zullen doorlopen. De antwoorden zullen aansluitend door middel van het I.P.M. geanalyseerd worden. Na het doorlopen van het model weten we precies welke factoren de integratie belemmeren en welke factoren de integratie faciliteren.

Evaluatie

Aansluitend zullen we evalueren of we in staat zijn om deze blokkades te reduceren of te elimineren. Hiervoor doen we een beroep op onze eigen expertise of zullen we, daar waar noodzakelijk, externe partijen raadplegen. Soms komt het ook voor dat er factoren zijn die we simpelweg niet kunnen beïnvloeden. Dit geldt bijvoorbeeld voor specifieke arbeidsmarktomstandigheden (krappe versus ruime arbeidsmarkt, sector geslachtsvoorkeur etc.), factoren gerelateerd aan arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of lichamelijke beperking maar ook factoren zoals de periode waarin men de arbeidsmarkt betreedt en de tendensen die op dat moment aanwezig zijn binnen de betreffende sector.

Voor meer inhoudelijke informatie over onze methodiek verwijzen wij u graag door naar het verslag van onze Pilot bij het ISDBOL van 2019-2022, betreffende de inzet van een loopbaanonderzoek en het Integratie Prognose Model als diagnostische methode t.b.v. cliënt evaluaties ISDBOL.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op.