Integratie Prognose Model

Om succesvolle integratie te faciliteren, dienen we eerst de juiste vragen te stellen.

  1. Wie is de cliënt?
  2. Wat kan de cliënt?
  3. Wat wil de cliënt?
  4. Welke factoren belemmeren de integratie van de cliënt?
  5. Welke factoren faciliteren de integratie van de cliënt?
  6. Waar vind de cliënt de meest passende aansluiting en hoe komt men daar?

De eerste drie vragen kunnen hedendaags goed beantwoordt worden door de inzet van een breed scala aan persoonlijkheidstesten, competentietesten en loopbaanoriëntatietesten. Desalniettemin bestaat er slechts een zeer beperkt instrumentarium voor het beantwoorden van vraag 4 en 5, wellicht zelfs de meest fundamentele vragen in het integratieproces.

Het Integratie Prognose Model

Om dit probleem te pareren heeft LABOR het zogenaamde Integratie Prognose Model (I.P.M.) ontworpen. Het I.P.M. omvat een spectrum aan factoren die van invloed zijn op de snelheid en de kwaliteit van de arbeidsmarktintegratie. We hebben ons in dezen enkel geconcentreerd op de transitie van werkloosheid naar betaalde arbeid. De aan deze transitie verbonden factoren werden ondergebracht in drie domeinen.

  • Persoon: Persoonlijke factoren die de integratie direct of indirect beïnvloeden
  • Omgeving: Sociale omgevingsfactoren die de integratie direct of indirect beïnvloeden
  • Arbeidsmarkt: Arbeidsmarktfactoren die de integratie direct of indirect beïnvloeden

LABOR heeft het I.P.M. vervolgens gekoppeld aan een specifiek loopbaanonderzoek, waarin veel gebruik is gemaakt van modellen afkomstig uit de Arbeids- en Organisatiepsychologie. Deze koppeling stelt ons in staat om diepgaand antwoord te geven op alle eerder genoemde vragen. Een effectieve en duurzame uitstroom komt hiermee een stuk dichterbij.  

Pilot ISDBOL 2019-2022

Voor meer inhoudelijke informatie over onze methodiek verwijzen wij u graag door naar het verslag van onze Pilot bij het ISDBOL van 2019-2022, betreffende de inzet van ons loopbaanonderzoek en het Integratie Prognose Model als diagnostische methode t.b.v. cliënt evaluaties ISDBOL.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op. We staan u graag te woord.