5 stappen naar duurzame arbeid

Ons traject naar duurzame arbeid kan eerder beschouwd worden als een methode, een procedure die zich concentreert op het beantwoorden van enkele fundamentele vragen. Deze vragen vormen het eindproduct van jarenlange ervaring, diepgaand onderzoek en kritische feedback. Het gevolg is dat onze methode zijn effectiviteit veelvuldig heeft bewezen, zowel bij onze eigen cliënten als bij onze cliënten vanuit het Sociale Domein.

De resultaten

 • 4 sessies (ca. 6 uur) benodigd tot aan afgifte van strategisch adviesrapport
 • Hoge mate van predictieve validiteit 
 • Hoge mate van inhoudsvaliditeit
 • Hoge mate van face validiteit
 • Hoge consistentie in meting
 • Helder en ondubbelzinnig in formulering
 • Breed bereik en diepgang in rapportering
 • Rapportages aanpasbaar aan eisen doelgroep cq. opdrachtgever
 • 70 % gegenereerde uitstroom naar arbeid na afronding traject
 • Een vast en zéér overtuigend trajecttarief

Vanwaar de noodzaak?

De noodzaak voor snelle, effectieve en duurzame uitstroom wordt steeds belangrijker. Hier liggen meerdere factoren aan ten grondslag:

 • Stijgende energieprijzen zullen tot faillissementen en daarmee ook ontslagen leiden
 • Naweeën van de coronacrisis en actuele dreigingen idem
 • Krapte op de arbeidsmarkt
 • Het aantal baanwisselaars neemt toe
 • Groei van het aantal arbeidsmigranten
 • Vergrijzing
 • Verhoging van algeheel ziekteverzuim
 • Meer behoefte aan diversiteit en inclusiviteit
 • Meer behoefte aan competentiegericht werven

Allemaal factoren die direct dan wel indirect een zwaar beroep zullen doen op ons Sociale Zekerheidsstelsel. Deze druk kan aanzienlijk verlaagd worden door duurzame uitstroom te genereren, recidive te reduceren en overmatige kosten te elimineren, door de inzet van effectieve diagnostiek, efficiënte trajectstructurering en strategische en tactische planning. Kortom, de LABOR-methode.

Voor meer informatie over onze visie en onze benadering ten opzichte van de bovenstaande arbeidsmarktontwikkelingen, gaan we uiteraard graag het gesprek met u aan.

Voor meer inhoudelijke informatie over onze methodiek verwijzen wij u graag door naar het verslag van onze Pilot bij het ISDBOL van 2019-2022, betreffende de inzet van een loopbaanonderzoek en het Integratie Prognose Model als diagnostische methode t.b.v. cliënt evaluaties ISDBOL.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?  Neem dan snel contact met ons op.