5 stappen methode

Ons traject naar duurzame arbeid kan eerder beschouwd worden als een methode, een procedure die zich concentreert op het beantwoorden van enkele fundamentele vragen. Deze vragen vormen het eindproduct van jarenlange ervaring, diepgaand onderzoek en kritische feedback. Het gevolg is dat onze methode zijn effectiviteit veelvuldig heeft bewezen, zowel bij onze eigen cliënten als bij onze cliënten vanuit het Sociale Domein.

De resultaten

  • 4 sessies (ca. 6 uur) benodigd tot aan afgifte van strategisch adviesrapport
  • Hoge mate van predictieve validiteit, ofwel de mate waarin een meetinstrument in staat is een gebeuren te voorspellen 
  • Hoge mate van inhoudsvaliditeit, ofwel de mate waarin een meetinstrument alle aspecten van het begrip meet, die men beoogt te meten
  • Hoge mate van face validiteit, ofwel de mate waarin een meetinstrument de indruk wekt iets relevants te meten
  • Hoge consistentie in meting
  • Helder en ondubbelzinnig in formulering
  • Breed bereik en diepgang in rapportering
  • Rapportages aanpasbaar aan eisen doelgroep cq. opdrachtgever
  • 70 % gegenereerde uitstroom naar arbeid na afronding traject
  • Een vast en zéér overtuigend trajecttarief

Voor meer inhoudelijke informatie over onze methodiek verwijzen wij u graag door naar het verslag van onze Pilot bij het ISDBOL van 2019-2022, betreffende de inzet van een loopbaanonderzoek en het Integratie Prognose Model als diagnostische methode t.b.v. cliënt evaluaties ISDBOL.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?  Neem dan snel contact met ons op. We staan u graag te woord.