Pilot ISDBOL

Van 2019 tot 2022 werd er een alliantie aangegaan tussen het ISDBOL en LABOR. Deze alliantie concentreerde zich voornamelijk op:

 • Toetsing (Pilot) en mogelijke verdere ontwikkeling van het Integratie Prognose Model
 • Kennisoverdracht om daarmee de huidige integratieprocessen te verbeteren
 • Het vormgeven aan een ambassadeur voor geslaagde integratie om daarmee het moreel te boosten voor hen die werkloos zijn

De inhoud van het bijgesloten verslag zal zich enkel concentreren op de resultaten van de Pilot betreffende de inzet van een Loopbaanonderzoek en het Integratie Prognose Model als diagnostische methode t.b.v. cliënt evaluaties ISDBOL.

De testpopulatie

De testpopulatie bestond uit een tiental cliënten, waarbij iedere casus werd gekenmerkt door uiteenlopende multiproblematiek. Denkende onder andere aan taalachterstand, afstand tot de arbeidsmarkt door migratie achtergrond en problemen in het sociale leefmilieu.

De resultaten

 • 4 sessies (ca. 6 uur) benodigd tot aan afgifte van strategisch adviesrapport
 • Hoge mate van predictieve validiteit, ofwel de mate waarin een meetinstrument in staat is een gebeuren te voorspellen 
 • Hoge mate van inhoudsvaliditeit, ofwel de mate waarin een meetinstrument alle aspecten van het begrip meet, die men beoogt te meten
 • Hoge mate van face validiteit, ofwel de mate waarin een meetinstrument de indruk wekt iets relevants te meten
 • Hoge consistentie in meting
 • Helder en ondubbelzinnig in formulering
 • Breed bereik en diepgang in rapportering
 • Rapportages aanpasbaar aan eisen doelgroep cq. opdrachtgever
 • 70 % gegenereerde uitstroom naar arbeid na afronding traject

Verslag Pilot ISDBOL 2019-2022