Nieuws

Maandag 16 maart 2020 | Labor staat klaar voor iedereen die op korte termijn hun baan dreigt te verliezen door het Corona virus

Heel veel Limburgers werken in de horeca, musea, toerisme, evenementenorganisaties en de detailhandel. Zij voelen direct de gevolgen van het verbod om nog open te gaan. Dit zorgt ervoor dat vooral personen met een flexibel contract zwaar getroffen zullen worden, veelal met ontslag ten gevolg. Om deze groep van dienst te kunnen zijn, is het noodzaak dat we snel kunnen blijven acteren. We kunnen dan ook geen afwachtende houding aannemen terwijl onze cliënt langzaam op werkloosheid afstevent.

Om onze cliënten toch te kunnen bedienen zullen we extra voorzorgsmaatregelen nemen. Zo zullen onze huisbezoeken gewoon doorgaan waarbij we gebruik zullen maken van beschermingsmiddelen in de vorm van desinfectie, handschoenen en gezichtsbescherming.

Constantia et labore | Door volharding en inspanning komen we hier samen doorheen.

Donderdag 13 februari 2020 | Reportage Stadsjournaal Brunssum Nu

Recent had ik het eervolle genoegen om geïnterviewd te worden door Upendi Film.

Upendi Film & Motiongraphics is gevestigd in Stein. Het bedrijf is geboren uit de samenwerking tussen Jeroen Daemen en Maarten Diederen, twee filmmakers in optima forma. Naast promotionele (reclame)films produceert Upendi films ter verbetering van de interne communicatie bij midden- en grootbedrijf en bij overheden.

Gedurende het interview hebben we gesproken over het boek “Succesvol Solliciteren”, de creatie van het Integratie Prognose Model, hoe de samenwerking met het ISDBOL tot stand is gekomen en welke uitdagingen nog wachten in de toekomst.

Ik dank Upendi voor deze verrijkende ervaring. Het was buitengewoon eervol en interessant.

Bekijk onderstaand de volledige reportage.

Foto: Jeroen Daemen | Upendi Film

Woensdag 4 december 2019 | Labor natalis | Labor is jarig

Vandaag viert Labor zijn eerste verjaardag. Het was dan ook een bewogen debuut. Zoals het een echte start-up betaamt, werd er veel geïnvesteerd. Niet enkel in middelen maar ook in tijd.

Zo werd er bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in online activiteiten waar we sterk hebben ingezet op Social Media zoals Facebook, LinkedIn en Instagram maar ook onze eigen website. Parallel hebben we ook mogen samenwerken met andere spelers binnen het online arbeidsdomein zoals Allevacaturesinlimburg, Intermediair en Wijlimburg.

Daarnaast hebben we er ook een intense lobby op na gehouden. Van lokale colleges van B&W tot aan Provinciale Staten maar ook de Kredietbank, het UWV en de Sociale Dienst. Dit heeft zelfs geleid tot een daadwerkelijke alliantie met het ISDBOL, waar we momenteel in de vorm van een “Pilot” ons Integratie Prognose Model in de praktijk mochten brengen.

Ook onze boekpublicatie heeft al onze verwachtingen overtroffen. Met inmiddels al meer als 65 verkoopkanalen hebben we al veel mensen kunnen helpen in hun zoektocht naar de meest passende baan.

We kunnen dus stellen dat enkele concepten zeer succesvol waren en de aandacht van enkele partijen hebben gegrepen. Deels constateren we dat andere concepten nog als abstract ervaren worden. Wat uiteraard ook begrijpelijk is in een arbeidsmarkt waar de bemiddeling zich al decennia  concentreert op de “Quick fix” in plaats van het tot stand brengen van een kwalitatief hoogstaande match.

Dit laatste voorkomt recidive terugkeer naar de arbeidsmarkt en zorgt daarnaast voor minder druk op ons sociale verzekeringsstelsel maar ook ons zorgstelsel. Parallel wakkeren wij het vuur aan van onze economische welvaart. Werktevredenheid leidt dan ook naar een verhoogde organisationele toewijding, een verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim, minder verloop, een sterkere concurrentiepositie en nog veel meer voordelen. Wij achtten het onze missie om deze boodschap te blijven verkondigen en vooral te vertalen naar effectieve bemiddeling. Door volharding en inspanning, Constantia et labore.

Wij danken al onze dierbaren en partners voor het bereiken van dit eerste jubileum.

21 oktober 2019 | Labor werkt samen met DPG Media

Voorheen concentreerde wij ons enkel op sollicitatie advies en actuele arbeidsmarktinformatie, een goed pakket aan handvatten. Echter leek er nog een puzzelstuk te ontbreken…

Naast het vergaren van sollicitatie advies en actuele arbeidsmarktinformatie dient men namelijk ook een brug te kunnen slaan naar een werkgever. Zodoende dat wij vanaf heden samenwerken met “DPG Media”.

De Nationale Vacaturebank is samen met Intermediair een van de merken van DPG Recruitment, de business unit van DPG Media die gespecialiseerd is in recruitment en arbeidscommunicatie.

Versnel je zoektocht naar de meest passende baan en word ook lid van ons Facebook/LinkedIn platform; “LABOR | Vacatures in Limburg | Sollicitatie advies | Arbeidsmarkt

26 september 2019 | Renovatio | Wedergeboorte

Beste leden,

Zoals jullie reeds gemerkt hebben, hebben wij de naam van onze Social Media platformen op Facebook en LinkedIn aangepast. Vanaf heden gaan we dan ook door het leven als “LABOR | Vacatures in Limburg | Sollicitatie advies | Arbeidsmarkt”.

Met deze nieuwe naam geven we onze platformen ook een nieuwe dimensie. Voorheen concentreerde wij ons namelijk enkel op sollicitatie advies en actuele arbeidsmarktinformatie, een goed pakket aan handvatten. Echter leek er nog een puzzelstuk te ontbreken…

Naast het vergaren van sollicitatie advies en actuele arbeidsmarktinformatie dient men namelijk ook een brug te kunnen slaan naar een werkgever. Zodoende dat wij vanaf heden ook vacatures willen aanbieden.

Wij streven dan ook naar versnelde en kwalitatieve arbeidsmarktintegratie. We zijn er dan ook voor iedereen die een kompas nodig heeft om succesvol te navigeren op de arbeidsmarkt.

Het zijn echter de leden die het fundament vormen van onze platformen. Wij willen jullie dan ook bedanken voor de bijdrage die jullie leveren aan het bestaan van onze platformen.

11 september 2019 | De kracht van allianties | Labor in samenwerking met het ISDBOL en Gemeente Brunssum

Vandaag was een buitengewoon gedenkwaardige dag. Vandaag mocht ik namelijk het gesprek aangaan met Gerd Leers, waarnemend Burgemeester van Gemeente Brunssum, Hugo Janssen, Wethouder van Gemeente Brunssum en Bert Smeijsters, Directeur van het ISDBOL (Sociale Dienst).

Na uitvoerig gesproken te hebben over het boek “Succesvol Solliciteren” en het Integratie Prognose Model hebben we besloten om samen een alliantie aan te gaan. Deze alliantie zal zich voornamelijk concentreren op:

  • Toetsing (Pilot) en mogelijke verdere ontwikkeling van het Integratie Prognose Model
  • Kennisoverdracht om daarmee de huidige integratieprocessen te verbeteren
  • Het vormgeven aan een ambassadeur voor geslaagde integratie om daarmee het moreel te boosten voor hen die werkloos zijn

Het ISDBOL dank ik voor het openen van een nieuw hoofdstuk. Een hoofdstuk waar we met verenigde krachten zullen streven naar een effectievere en bovenal duurzame integratie.     

Ik dank Gemeente Brunssum voor de oprechte respectbetuigingen en de overweldigende erkenning.

Vrijdag 16 augustus 2019 | Ontmoeting met gedeputeerde dr. J.P. (Joost) van den Akker LLM (Provinciale Staten)

Vandaag had ik het eervolle genoegen om in gesprek te mogen treden met gedeputeerde van den Akker. Naast veel andere facetten maken het onderwijs en de arbeidsmarkt beide deel uit van zijn portefeuille. Zodoende dat we een aansluiting vonden om het boek maar ook het integratiemodel onder de aandacht te brengen. Afgaande op het verloop van het gesprek verwacht ik dat aandacht van lange duur zal zijn.

In het verleden heeft Joost van den Akker ook enkele boeken mogen publiceren waaronder “Maastricht het verdrag, the treaty” ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van het verdrag van Maastricht (1992), maar ook zijn proefschrift genaamd; “Ruling the referendum? European integration  challenged by direct democracy”. De laatste mocht ik eigenhandig in ontvangst nemen door de auteur zelf.

Ik dank gedeputeerde van den Akker voor deze gelegenheid en zijn inzet op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarktontwikkeling.

Links: Gedeputeerde dr. J.P. (Joost) van den Akker LLM | Rechts: Marco Mostert

Dinsdag 2 juli 2019 | Ontmoeting met Burgemeester Emile Roemer en Wethouder Martin de Beer

Vandaag had ik het eervolle genoegen om Emile Roemer (foto: links), Burgemeester van Gemeente Heerlen, en Martin de Beer (foto: rechts), Wethouder van Gemeente Heerlen te mogen ontmoeten.

Emile Roemer is waarnemend Burgemeester van Heerlen en was van 2010 t/m 2017 partijleider en voorzitter van de SP fractie in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij van 2006 tot 2010 lid van de Tweede Kamer.

Martin de Beer is wethouder sinds 2014 namens de VVD en D66. Voorheen was hij werkzaam als docent Economie bij Zuyd Hogeschool. Ruim 12 jaar is hij reeds actief in de politiek in Heerlen. Zowel als VVD-bestuurslid, fractie assistent, raadslid en statenlid. Wethouder de Beer is tevens verantwoordelijk voor het Arbeidsmarkt- en Participatiebeleid in Heerlen.

Tijdens onze ontmoeting heb ik dan ook mijn integratie model mogen toelichten en heb ik ter bezegeling mijn boek mogen overhandigen. Men reageerde geïntrigeerd en ik mocht complimenten ontvangen omtrent de wijze waarop ik het integratieproces benader. Ik heb het gesprek als bijzonder verrijkend ervaren en ik dank het college voor deze eervolle gelegenheid.

Links: Emile Roemer | Rechts: Martin de Beer

16 juni 2019 | Achter het boek: Interview met Marco Mostert over Succesvol solliciteren

In “Achter het boek” interviewt Veronique een schrijver over zijn of haar boek aan de hand van vijf korte vragen. Het interview is bedoeld als verdieping op de recensie van een boek. Onderstaand treffen jullie reeds een van de vijf vragen.

Wat wil je de lezers nog meegeven over dit boek?

Het is cruciaal, een absolute noodzaak dat je je kunt identificeren met hetgeen dat je doet. Zij het beroepsmatig, als vrijwilliger of als zelfstandig ondernemer. Jezelf gedwongen onderwerpen aan een visie waarmee je je niet kunt vereenzelvigen, is als een leven in gevangenschap.

Het begint door jezelf te onderwerpen aan kritische zelfreflectie. Wat zijn je talenten, waar schuilt je potentie? Neem de tijd en probeer deze vraagstukken te ontleden. Bekijk hoe je deze potentie kunt vertalen naar een toegevoegde waarde voor onze maatschappij.  Dit kan zich aanvankelijk slechts manifesteren als zijnde een richtingsgevoel. Door deze richting te volgen, zal je zien dat zich als snel zaken gaan manifesteren die je bevestigen dat je het juiste pad bewandelt. Hoe dieper je het pad betreedt, hoe geconcentreerder de visie zal zijn die zich uiteindelijk ontwikkeld. Jij bent de architect van je eigen toekomst.

Bekijk het volledige interview door op de onderstaande link te klikken:

Vrijdag 7 juni 2019 | Foto’s boekpresentatie ISDBOL Brunssum

Onlangs mocht ik mijn boek “Succes Solliciteren, de effectieve weg naar een passende baan” overhandigen aan het ISDBOL. Het ISDBOL is de Intergemeentelijke Sociale Dienst van gemeente Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf. Als collectief streven zij dan ook naar een succesvolle uitstroom van Bijstandsgerechtigden.

Ik wil het ISDBOL nogmaals bedanken voor haar enthousiasme en de buitengewoon eervolle ervaring.

Foto: Links: Toine Hanssen Hoofd Afdeling Beleidsuitvoering Midden: Marco Mostert Rechts: Bert Smeijsters Directeur

Links: Marco Mostert | Midden: Toine Hanssen | Rechts: Bert Smeijsters

Vrijdag 7 juni 2019 | Boekpresentatie ISDBOL Brunssum

Na lang naar het moment te hebben toegeleefd was het deze ochtend dan eindelijk zover. Ik mocht mijn boek “Succes Solliciteren, de effectieve weg naar een passende baan” overhandigen aan het ISDBOL. Het ISDBOL is de Intergemeentelijke Sociale Dienst van gemeente Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf. Als collectief streven zij dan ook naar een succesvolle uitstroom van Bijstandsgerechtigden.

Ik had me aanvankelijk ingesteld op een korte ontmoeting. Een ontmoeting waarbij ik onder het genot van een goed gesprek het boek zou overhandigen. De praktijk wees vandaag anders uit en wel in overweldigende vorm. Na een buitengewoon enthousiast onthaal door Bert Smeijsters (Directeur) en Toine Hanssen (Hoofd Afdeling Beleidsuitvoering) werd ik naar de bovenverdieping begeleid. Hier werd in de aanwezigheid van het integratieteam een korte voordracht gehouden waarna mij het podium werd geschonken. Na mijn korte boekpresentatie mocht ik niet enkel een mooie bos bloemen in ontvangst nemen maar ook een warm applaus. Daarnaast zullen we op korte termijn samen een artikel publiceren waarin we het belang en de kracht zullen schetsen van een succesvolle uitstroom.

Ik wil het ISDBOL bedanken voor haar enthousiasme en de buitengewoon eervolle ervaring.

Woensdag 1 Mei 2019 | Mo·ment su·prê·me (het; o) : belangrijkste moment: op het moment suprême

Vandaag is een buitengewoon bijzondere dag. De dag waarop ik mijn geesteskind tastbaar heb zien worden. Bij het openen van de doos werd ik verwelkomt door de mooiste glimlach uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Een waar “moment suprême” welke daarnaast een bijzonder mooie symmetrie vertoont met de Dag van de Arbeid.

Ik wil Elmar nogmaals bedanken voor de erkenning en de buitengewoon bijzondere ervaring. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die een directe dan wel een indirecte bijdrage aan het boek hebben geleverd. Zonder jullie was het nooit gelukt.

Woensdag 2 januari 2019 | LABOR presenteert met gepaste trots het handboek “Succesvol Solliciteren”. Verwachte uitgifte 15 april 2019 | RESERVEER NU VOOR SLECHTS EUR 17,99.

Effectief solliciteren is meer dan alleen maar een baan vinden, ook in tijden dat het werk voor het oprapen ligt. Immers, werken is een substantieel deel van je leven of het nu een voltijdbaan betreft of werken in deeltijd. Het gaat niet alleen om een kwalitatieve match. Een baan moet, behalve bij je ambities ook aansluiten bij je leefstijl en je sociale leven. Met dit boek leer je de ins en outs van het moderne solliciteren, welke basistools handig zijn en hoe je ze efficiënt kunt inzetten om je doel te bereiken.

Vrijdag 26 oktober 2018 | Tekenen van auteurscontract

Vandaag mocht ik mijn auteurscontract tekenen bij uitgeverij Elmar te Delft.

Een buitengewoon eervol en gedenkwaardig moment. Daarnaast was het ook een enigszins abstracte gewaarwording. Je loopt tenslotte al heel lang rond met een idee, namelijk een ander perspectief op arbeidsmarktintegratie. Je onderwerpt het idee aan rigoureuze analyse, besluit om te gaan schrijven en opeens is het moment daar. Het wordt tastbaar…

Ik wil Elmar bedanken voor de erkenning en de buitengewoon bijzondere ervaring. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die een directe dan wel een indirecte bijdrage aan het boek hebben geleverd. Zonder jullie was het nooit gelukt.

Ik zal jullie op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Zodra het “moment suprême” zich presenteert, zijn jullie de eerste die het weten.

Trotse auteur en uw consulent Marco Mostert