Visie, Missie & Doelgroepen

 

Waarom wij er zijn

Labor is geboren uit de visie dat kwalitatieve integratie ofwel het betrekken van een passende baan centraal dient te staan.

Helaas constateren we nog veel onwetendheid en nalatigheid binnen ons domein van integratie en arbeidsbemiddeling. De absolute noodzaak van een kwalitatieve “match” lijkt dan ook niet erkend te worden. Volume integratie overschaduwt passende integratie, kwantiteit overschaduwt kwaliteit. We constateren een arbeidsmarkt waar de bemiddeling zich veelal concentreert op de “Quick fix” in plaats van het tot stand brengen van een kwalitatief hoogstaande match.

Dit laatste voorkomt recidive terugkeer naar de arbeidsmarkt en zorgt daarnaast voor minder druk op ons sociale verzekeringsstelsel maar ook ons zorgstelsel. Parallel wakkeren wij het vuur aan van onze economische welvaart. Een kwalitatieve match leidt dan ook naar een verhoogde werktevredenheid, meer organisationele toewijding, een verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim, minder verloop, een sterkere concurrentiepositie en nog veel meer voordelen.

Het is onze visie om een duurzame uitstroom te faciliteren door kwaliteit centraal te stellen.

Hoe wij het doen

Het klinkt wellicht als een cliché, echter stellen wij de cliënt centraal. Alvorens we op zoek gaan naar een passende aansluiting dienen we onze cliënt eerst diepgaand te leren kennen. Hiervoor doen wij een groot beroep op diagnostiek en integriteit waarbij we het zogenaamde “Person-Job/Organisation fit” model hanteren.

Daar waar de meeste organisaties zich enkel concentreren op het schetsen van een persoonlijkheidsprofiel gaan wij nog een stapje verder. Wij willen namelijk ook weten welke factoren de integratie van onze cliënt belemmeren, maar ook welke factoren bijdragen aan een succesvolle integratie. Pas dan gaan wij aan het “werk”, op zoek naar een passende baan die niet alleen aansluit op de ambities en de mogelijkheden van de cliënt, maar waar ook waarde en betekenis uit onttrokken kan worden.

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om onze visie over te dragen naar andere partijen binnen het domein van integratie en arbeidsbemiddeling. Samen dienen we de “Quick fix” dan ook naar de achtergrond te dwingen door een duurzame uitstroom centraal te stellen.

Voor wie wij er zijn

LABOR streeft naar versnelde en kwalitatieve arbeidsmarktintegratie voor:

Als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt door ziekte of beperking en/of door onvoldoende aansluiting van ervaring en opleiding

Als je ongelukkig bent met je huidige baan

Dit kan zijn omdat je je simpelweg niet kan identificeren met je huidige functie of dat je wordt blootgesteld aan een destructief arbeidsklimaat.

Als je niet weet wat je wilt in je carrière  

Vooral bij starters op de arbeidsmarkt is dit een bekend fenomeen. Men dient tegenwoordig in een vroeg stadium een goed beeld te hebben omtrent het pad wat men na het afstuderen wilt bewandelen. Helaas is dit voorrecht niet voor iedereen weggelegd. Ook zien we veel personen die vanuit een zorgsituatie of langdurige werkloosheid weer de arbeidsmarkt betreden en zich opnieuw willen oriënteren.

Als je een transitie wilt maken naar een andere beroepssector

Ook constateren we dat er veel mensen zijn die behoefte hebben aan verandering, een nieuwe uitdaging, maar niet weten hoe ze deze verandering moeten vormgeven of geconfronteerd worden met drempels en barrières.

Als je op korte termijn je baan dreigt te verliezen

Dit kan bijvoorbeeld doordat er een onoplosbaar arbeidsconflict is ontstaan, maar ook een reorganisatie of een gebrek aan doorgroeimogelijkheden kunnen leiden tot het baanverlies.

Kortom, we zijn er voor iedereen die een kompas nodig heeft om succesvol te navigeren op de arbeidsmarkt.

Wat hebben we al bereikt?