Visie, Missie & Doelgroepen

Waarom wij er zijn

Labor is geboren uit de visie dat kwalitatieve integratie ofwel het betrekken van een “passende” baan centraal dient te staan.

Helaas constateren we nog veel onwetendheid en ook nalatigheid binnen ons domein van integratie en arbeidsbemiddeling. De absolute noodzaak van een kwalitatieve “match” lijkt dan ook niet erkend te worden. Volume integratie overschaduwt passende integratie, kwantiteit overschaduwt kwaliteit. We constateren een arbeidsmarkt waar de bemiddeling zich veelal concentreert op de “Quick fix” in plaats van het tot stand brengen van een kwalitatief hoogstaande match.

Dit laatste reduceert recidive terugkeer naar de arbeidsmarkt en zorgt daarmee voor minder druk op ons sociale verzekeringsstelsel maar ook ons zorgstelsel. Parallel wakkeren wij het vuur aan van onze economische welvaart. Een kwalitatieve match leidt dan ook naar een verhoogde werktevredenheid, meer organisationele toewijding, een verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim, minder verloop, een sterkere concurrentiepositie en nog veel meer voordelen.

Het is onze visie om een duurzame uitstroom te faciliteren door kwaliteit in maatwerk centraal te stellen.

Hoe wij het doen

Om onze visie gestalte te kunnen geven, benaderen wij het fenomeen arbeidsmarktintegratie als een holistisch proces, een proces wat uit diverse stadia bestaat die allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Oriënteren

Alvorens men überhaupt de arbeidsmarkt betreedt, dient men zich eerst goed te oriënteren. Dit begint met het kiezen van de juiste studie. Dit betekent dat de gekozen studie het mogelijk moet maken om uiteindelijk effectief uit te stromen naar een baan die aansluit op de persoonlijkheid, de kennis en de kunde maar die ook het nodige arbeidsmarktperspectief biedt, ofwel een goede startpositie.

Deze oriëntatie dient reeds in een héél vroeg stadium plaats te vinden. Liefst reeds gedurende het laatste jaar van het Basisonderwijs en parallel nogmaals gedurende het laatste jaar van het Voortgezet onderwijs. Het Voortgezet onderwijs duurt gemiddeld vier tot zes jaar. Het daarop volgende beroepsonderwijs duurt wederom gemiddeld vier tot zes jaar. Deze tijdsinvestering dient dan ook zijn rendement op te leveren.

Om de nieuwe generatie hierin te assisteren, maken wij gebruik van ons Beroeps- en loopbaanonderzoek. Een instrument welke tevens zeer effectief ingezet kan worden in het bepalen van de juiste studierichting. Ook ons boek Succesvol Studeren geeft de student een voorsprong om de studie effectiever te doorlopen.

Daarnaast is het belangrijk dat studenten in het laatste jaar van hun Beroepsonderwijs reeds goed worden voorbereid op het betreden van de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan het creëren van een goede basis, zoals het opstellen van een cv of het schrijven van een sollicitatiebrief, maar ook dient men te beschikken over arbeidsmarktkennis en goede communicatie- en presentatievaardigheden. Ons handboek Succesvol Solliciteren en onze sollicitatietraining geeft studenten de nodige voorsprong bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Onze diensten

 • Studiekeuze onderzoek
 • Ons handboek Succesvol Studeren
 • Ons handboek Succesvol Solliciteren
 • Sollicitatietraining
 • Impressiemanagement

Solliciteren

Of je nu pas bent afgestudeerd of hebt besloten om de organisatie waar je al vijf jaar werkt te verlaten, je zult bij het betreden van de arbeidsmarkt moeten solliciteren. Een proces wat de nodige complexiteit met zich meebrengt. Zo dien je niet alleen te beschikken over een goede basis, maar dien je ook te beschikken over arbeidsmarktkennis en goede communicatie- en presentatievaardigheden.

Ons handboek Succesvol Solliciteren geeft je de mogelijkheid om het sollicitatieproces effectiever te doorlopen. Ook zullen we je helpen met het opnieuw oriënteren, het opstellen van een goed cv, het schrijven van een sterke sollicitatiebrief, het creëren van een LinkedIn profiel, het optimaliseren van je persoonlijke presentatie en profilering, het bespreken van strategieën en nog veel meer.

Onze diensten

 • Ons handboek Succesvol Solliciteren
 • Beroeps- of loopbaanonderzoek
 • Sollicitatietraining
 • Impressiemanagement

Baanonzekerheid

Vanwege economische ontwikkelingen, reorganisaties, arbeidsconflicten, ziekte of andere factoren, kan er altijd baanonzekerheid ontstaan. Dit betekent dat men onzekerheid ervaart over het voortbestaan van de eigen baan. Baanonzekerheid zal zich daarentegen niet altijd vertalen naar een contractbeëindiging.

Desalniettemin kan baanonzekerheid buitengewoon stressvol zijn. Baanonzekerheid gaat dan ook samen met een lager welzijn en een minder gunstige gezondheid. Baanonzekerheid kan gereduceerd worden door de voorspelbaarheid en beheersbaarheid van de situatie te vergroten.

Wij zullen je gedurende dit proces begeleiden door bijvoorbeeld meer inzage te geven in jouw rechtspositie, maar ook zullen we je adviseren hoe je de voorspelbaarheid en de beheersbaarheid van deze situatie kunt vergroten.

Onze diensten

 • Arbeidsrecht
 • Coaching

Baanverlies

Mocht het baanverlies onvermijdelijk zijn, dan zullen wij je helpen om deze periode goed te doorstaan.

Zo zullen we je helpen bij vragen omtrent jouw rechtspositie, maar kunnen we je ook begeleiden naar een nieuwe baan door middel van Outplacement. Ons handboek Succesvol Solliciteren geeft je de mogelijkheid om het sollicitatieproces effectiever te doorlopen. Ook zullen we je helpen met het opnieuw oriënteren, het opstellen van een goed cv, het schrijven van een sterke sollicitatiebrief, het creëren van een LinkedIn profiel, het optimaliseren van je persoonlijke presentatie en profilering, het bespreken van strategieën en nog veel meer.

Onze diensten

 • Arbeidsrecht
 • Outplacement
 • Ons handboek Succesvol Solliciteren
 • Beroeps- of loopbaanonderzoek
 • Sollicitatietraining
 • Impressiemanagement

Het overdragen van onze visie

Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze visie over te dragen naar andere partijen binnen het domein van integratie en arbeidsbemiddeling. Samen dienen we de “Quick fix” dan ook naar de achtergrond te verdringen door een duurzame uitstroom centraal te stellen. Om dit te realiseren dienen we ons meer te concentreren op effectieve diagnostiek. Hiervoor hebben we zelf een diagnostisch instrument ontwikkeld, het zogenaamde Integratie Prognose Model (I.P.M.). Het I.P.M. omvat een spectrum aan factoren die van invloed zijn op de snelheid en de kwaliteit van de arbeidsmarktintegratie. Het instrument kan dan ook effectief worden ingezet in het Sociale Domein.

Onze diensten

 • Beroeps- of loopbaanonderzoek
 • Integratie Prognose Model

Voor wie wij er zijn

LABOR streeft naar versnelde en kwalitatieve arbeidsmarktintegratie voor:

Als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt door ziekte of beperking en/of door onvoldoende aansluiting van ervaring en opleiding

Als je ongelukkig bent met je huidige baan

Dit kan zijn omdat je je simpelweg niet kan identificeren met je huidige functie of dat je wordt blootgesteld aan een destructief arbeidsklimaat.

Als je niet weet wat je wilt in je carrière  

Vooral bij starters op de arbeidsmarkt is dit een bekend fenomeen. Men dient tegenwoordig in een vroeg stadium een goed beeld te hebben omtrent het pad wat men later wilt bewandelen. Helaas is dit voorrecht niet voor iedereen weggelegd. Ook zien we veel personen die vanuit een zorgsituatie of langdurige werkloosheid weer de arbeidsmarkt betreden en zich opnieuw willen oriënteren.

Als je een transitie wilt maken naar een andere beroepssector

Ook constateren we dat er veel mensen zijn die behoefte hebben aan verandering, een nieuwe uitdaging, maar niet weten hoe ze deze verandering moeten vormgeven of geconfronteerd worden met drempels en barrières. Afgaande op de huidige Corona crisis is het waarschijnlijk dat veel mensen noodgedwongen moeten migreren naar andere sectoren omdat er binnen hun eigen sector te weinig werk voorhanden is.

Als je op korte termijn je baan dreigt te verliezen

Dit kan bijvoorbeeld doordat er een onoplosbaar arbeidsconflict is ontstaan, maar ook een reorganisatie of een gebrek aan doorgroeimogelijkheden kunnen leiden tot het baanverlies. Ook de huidige Corona crisis zal helaas tot veel gedwongen ontslagen leiden.

Kortom, we zijn er voor iedereen die een kompas nodig heeft om succesvol te navigeren op de arbeidsmarkt.