Visie, Missie & Doelgroepen

 

Waarom wij er zijn

Labor is geboren uit de visie dat kwalitatieve integratie ofwel het betrekken van een “passende” baan centraal dient te staan.

Helaas constateren we nog veel onwetendheid en ook nalatigheid binnen ons domein van integratie en arbeidsbemiddeling. De absolute noodzaak van een kwalitatieve “match” lijkt dan ook niet erkend te worden. Volume integratie overschaduwt passende integratie, kwantiteit overschaduwt kwaliteit. We constateren een arbeidsmarkt waar de bemiddeling zich veelal concentreert op de “Quick fix” in plaats van het tot stand brengen van een kwalitatief hoogstaande match.

Dit laatste voorkomt recidive terugkeer naar de arbeidsmarkt en zorgt daarnaast voor minder druk op ons sociale verzekeringsstelsel maar ook ons zorgstelsel. Parallel wakkeren wij het vuur aan van onze economische welvaart. Een kwalitatieve match leidt dan ook naar een verhoogde werktevredenheid, meer organisationele toewijding, een verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim, minder verloop, een sterkere concurrentiepositie en nog veel meer voordelen.

Het is onze visie om een duurzame uitstroom te faciliteren door kwaliteit in maatwerk centraal te stellen.

Hoe wij het doen

Onze cliënt staat centraal

Het klinkt wellicht als een cliché, echter stellen wij onze cliënt centraal. Alvorens we op zoek gaan naar een passende aansluiting dienen we onze cliënt eerst diepgaand te leren kennen. Hiervoor doen wij een groot beroep op diagnostiek waarbij we het zogenaamde “Person-Job/Organisation fit” model hanteren.

Discretie

Het is al naar genoeg dat men een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Wij weten als geen ander de effecten van sociaal maatschappelijke druk en stigmatisering. Zodoende dat wij de discretie van onze cliënt hoog in het vaandel dragen. Zo bezoeken wij onze cliënten thuis in hun eigen vertrouwde omgeving of op een locatie naar wens. Onze bedrijfsauto is bewust dan ook niet geletterd en ook dragen wij geen herkenbare bedrijfskleding. Daarnaast hanteren wij strikte maatregelen aangaande de bescherming van cliëntgegevens.

Laagdrempeligheid & Transparantie

We proberen de drempel zo laag mogelijk en bovenal vrijblijvend te houden. Zo hanteren wij eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij de cliënt thuis of op een locatie naar wens alvorens we samen de diepte ingaan. Na afsluiting van het kennismakingsgesprek overhandigen wij een informatiepakket met daarin opgenomen onze voorwaarden, tarieven, diensten en ook een enkele “Goody”. Het kennismakingsgesprek, het informatiepakket en de navolgende periode dienen dan ook als proeftijd, waarbij de cliënt mag bepalen of men met ons verder wilt. Pas dan volgen de formaliteiten.

Diversificatie

Effectief integreren verlangd een breed scala aan instrumenten. Door in te zetten op zowel kwaliteit als diversiteit in product en dienst zijn wij in staat om onze cliënt effectief te begeleiden naar een passende baan. Onderstaand een overzicht van het instrumentarium wat wij hierbij inzetten:

Wij gaan iets verder dan anderen…

Daar waar de meeste organisaties zich enkel concentreren op het schetsen van een persoonlijkheidsprofiel gaan wij in ons “passende baan” traject nog een stapje verder. Wij willen namelijk ook weten welke factoren de integratie van onze cliënt belemmeren, maar ook welke factoren bijdragen aan een succesvolle integratie. Pas dan gaan wij aan het “werk”, op zoek naar een passende baan die niet alleen aansluit op de ambities en de mogelijkheden van de cliënt, maar waar ook waarde en betekenis uit onttrokken kan worden.

Het overdragen van onze visie

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om onze visie over te dragen naar andere partijen binnen het domein van integratie en arbeidsbemiddeling. Samen dienen we de “Quick fix” dan ook naar de achtergrond te verdringen door een duurzame uitstroom centraal te stellen.

Voor wie wij er zijn

LABOR streeft naar versnelde en kwalitatieve arbeidsmarktintegratie voor:

Als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt door ziekte of beperking en/of door onvoldoende aansluiting van ervaring en opleiding

Als je ongelukkig bent met je huidige baan

Dit kan zijn omdat je je simpelweg niet kan identificeren met je huidige functie of dat je wordt blootgesteld aan een destructief arbeidsklimaat.

Als je niet weet wat je wilt in je carrière  

Vooral bij starters op de arbeidsmarkt is dit een bekend fenomeen. Men dient tegenwoordig in een vroeg stadium een goed beeld te hebben omtrent het pad wat men later wilt bewandelen. Helaas is dit voorrecht niet voor iedereen weggelegd. Ook zien we veel personen die vanuit een zorgsituatie of langdurige werkloosheid weer de arbeidsmarkt betreden en zich opnieuw willen oriënteren.

Als je een transitie wilt maken naar een andere beroepssector

Ook constateren we dat er veel mensen zijn die behoefte hebben aan verandering, een nieuwe uitdaging, maar niet weten hoe ze deze verandering moeten vormgeven of geconfronteerd worden met drempels en barrières. Afgaande op de huidige Corona crisis is het waarschijnlijk dat veel mensen noodgedwongen moeten migreren naar andere sectoren omdat er binnen hun eigen sector te weinig werk voorhanden is.

Als je op korte termijn je baan dreigt te verliezen

Dit kan bijvoorbeeld doordat er een onoplosbaar arbeidsconflict is ontstaan, maar ook een reorganisatie of een gebrek aan doorgroeimogelijkheden kunnen leiden tot het baanverlies. Ook de huidige Corona crisis zal helaas tot veel gedwongen ontslagen leiden.

Kortom, we zijn er voor iedereen die een kompas nodig heeft om succesvol te navigeren op de arbeidsmarkt.

Wat hebben we al bereikt?