Tarieven

Facturatie

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.  Alle betalingen geschieden dan ook per factuur. Op alle diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.