Budgetvoorlichting & Schuldpreventie

Onze budgetvoorlichting is gericht op het verhogen van jouw zelfredzaamheid in het beheer van je financiën. In het verlengde van onze budgetvoorlichting hebben we ook een model ontwikkeld om je meer inzicht te geven in jouw betalingsverkeer.

Hoe meer inzicht je hebt in je betalingsverkeer, hoe beter je op de toekomst kunt anticiperen en je betalingsverkeer kunt bewaken. Daar waar internetbankieren je enkel een overzicht geeft van je uitgaven en je actuele saldo, geeft ons model ook inzicht in welke ontvangsten en uitgaven je nog kunt verwachten, de invloed van contanten op je actuele saldo en je beschikbare budget. Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het model adviseren wij je om gebruik te maken van internetbankieren.

Vanuit hier dien je de ontvangsten, de uitgaven en het actuele banksaldo namelijk over te nemen naar onze Excel spreadsheet. Je dient daarnaast dus ook over Microsoft Office te beschikken.

Uiteraard zullen wij je stap voor stap begeleiden bij het verwerven van meer inzage en controle over je financiën, waarbij we onze discretie zullen waarborgen.

Indien je meteen een afspraak wilt maken, neem dan snel contact met ons op. Voorkomen is beter dan genezen.

Belangrijk

Let wel dat wij in dezen enkel budgetvoorlichting en schuldpreventie kunnen bieden. Wij hopen je hiermee dan ook te behoeden voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Mocht je echter in een situatie verkeren waardoor het aflossen van vaste lasten en/of betalingsverplichtingen niet meer mogelijk is, dan adviseren wij je om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Wij verwijzen je in dat geval graag door naar de volgende site:

https://schuldsanering.help/

Hier tref je alle informatie over schuldsanering.