Recruitment

Werving en selectie voor het MKB

Voor een kleine organisatie kost het al snel veel tijd en moeite om een solide werving en selectie traject op touw te zetten. Naast de nodige tijdsinvestering wordt er ook een groot beroep gedaan op de managementcapaciteit en de financiële middelen. Factoren die vooral binnen een kleine onderneming schaars zijn te noemen.

Voor veel kleine organisaties blijft het dan ook enkel bij een oppervlakkige functie analyse en het opstellen van een vacaturetekst, die daarna vaak uit handen wordt gegeven aan een uitzendbureau. Het uitzendbureau selecteert vervolgens enkele kandidaten waarbij vaak enkel gekeken wordt naar een symmetrie in arbeidshistorie, een match met betrekking tot behaalde kwalificaties en de algehele representativiteit en persoonlijke profilering van de kandidaat. Allemaal factoren die uiteraard van belang zijn maar daarentegen moeilijk kunnen voorspellen of iemand ook daadwerkelijk goed zal functioneren.

Daarnaast constateren we helaas ook dat u als werkgever vaak beschouwd wordt als een nummer. U bent als het ware overgeleverd aan de korte termijn visie waaraan menig uitzendbureau zich schuldig maakt. De “Quick-Fix” geniet dan ook vaak de voorkeur boven kwalitatieve bemiddeling. In deze context is er dan ook geen sprake van enige relationele binding, al ontvangt u wel iedere maand een factuur.

Wij vinden dat het tijd is voor verandering, waarbij kwalitatieve bemiddeling centraal dient te staan. LABOR heeft namelijk een diepgewortelde drijfveer om cliënten te begeleiden naar de meest passende baan. Een plek waar naast competentie en kwalificatie, ook persoonlijkheid, loopbaantype en andere facetten samenkomen. Hoe beter deze match, hoe duurzamer het psychologische contract tussen werknemer en werkgever. Een kwalitatieve match leidt dan ook naar een verhoogde werktevredenheid, meer organisationele toewijding, een verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim, minder verloop, een sterkere concurrentiepositie en nog veel meer voordelen.

Hoe pakken wij dit aan?

Aangenaam u te mogen ontmoeten

Het traject wat we samen ingaan begint met een vrijblijvend en uiteraard kosteloos kennismakingsgesprek. Dit kan plaatsvinden bij uw organisatie of bij ons op kantoor. Mocht het daarna zeker zijn dat wij voor u van waarde kunnen zijn, dan volgt aansluitend de eerste fase uit ons traject.

Fase 1 | Werkgeversprofiel en functie analyse

Alvorens we ons gaan concentreren op de daadwerkelijke functie analyse is het van belang dat wij u als werkgever eerst beter leren kennen. Onze vragen zullen zich dan ook concentreren op het ontleden van uw lange termijn doelstellingen, uw normen, waarden en overtuigingen maar ook uw drijfveren en ambities. Kortom, hoe beter wij u leren kennen, hoe makkelijker het voor ons wordt om de juiste kandidaten te selecteren.

Na het opstellen van het werkgeversprofiel zullen we ons samen concentreren op de functie analyse. Voor een effectieve selectie maken wij gebruik van twee analyse methodes namelijk de functiegerichte analyse en de werknemersgerichte analyse. De functiegerichte analyse is gericht op het werk zelf. Het beschrijft de eindresultaten of doelen van de functie, de gebruikte hulpmiddelen etc. Aansluitend hanteren we de werknemersgerichte analyse waarbij we de psychologische of gedragsmatige vereisten van het werk beschrijven. We benoemen dus de psychologische- en gedragskenmerken die noodzakelijk zijn voor het bekwaam uitvoeren van de functie.

De basis voor het psychologische contract wordt namelijk al gelegd in het prille beginstadium van de relatie tussen werknemer en werkgever. Het wordt zelfs cruciaal tijdens de werving en selectie. Dit is dan ook het stadium waarin beide partijen meer over elkaar te weten komen. Veel onderzoekers constateren dat het opstellen van een realistische functieomschrijving het personeelsverloop na de proeftijd helpt te verminderen.

Rapportage

Na het opstellen van het werkgeversprofiel en de functie analyse volgt een rapportagemoment. Wij zullen u binnen 1 week na dato van ons gesprek bezoeken om samen het rapport te bespreken, waarbij we inhoudelijk zullen ingaan op het uitgewerkte werkgeversprofiel, de functie analyse en de vacaturetekst die we in de tussentijd hebben opgesteld. Deze sessie biedt ruimte om “de puntjes op de i te zetten”, eventuele suggesties te delen of ontstane vragen te beantwoorden. Indien alles akkoord bevonden is vervolgen wij ons traject naar Fase 2, de selectie van de wervingskanalen.

Specificaties Fase 1

Werkgeversprofiel & functie analyse

Locatie: Uw organisatie

Duur: Circa 4 uur

Rapportage

Locatie: Uw organisatie

Duur: Circa 2 uur

Fase 2 | Selectie van wervingskanalen

Gedurende deze fase zullen we evalueren welke wervingskanalen het hoogste rendement zullen bieden. Ofwel welke kanalen stellen ons in staat om de meest passende kandidaat te vinden. Uiteraard zullen deze kanalen zorgvuldig worden geselecteerd en zullen deze qua personeelsaanbod aansluiten op uw sector.

Wederom ontvangt u binnen 1 week na dato van ons laatste gesprek een rapportage waarbij we de geselecteerde wervingskanalen zullen specificeren en onze verwachtingen zullen schetsen. Deze rapportage ontvangt u via e-mail en zullen wij aansluitend telefonisch toelichten. Nadat de wervingskanalen zijn geactiveerd volgt onze doorstoom naar Fase 3, de daadwerkelijke selectie van passende kandidaten.

Specificaties Fase 2

Aspect: Selectie van wervingskanalen en uitzetten van vacature

Duur: Circa 4 uur

Fase 3 | Werving & Selectie

Gedurende deze fase zullen wij ons concentreren op de daadwerkelijke selectie. Kandidaten die nauw aansluiten op uw werkgeversprofiel en de functie analyse zullen worden uitgenodigd voor een kennismakingsinterview en eventueel een assessment.

Mocht het werk operationeel en repetitief van aard zijn, dan is de keuze voor een assessment wellicht iets te gewichtig. Mocht het werk daarentegen veel tactische en/of strategische elementen bevatten zoals coördinerende of managementfuncties, dan beschouwen wij een assessment als noodzaak. Voor een uitgebreide toelichting van onze assessment verwijzen wij u graag door naar ons Beroeps- en Loopbaanonderzoek

Specificaties Fase 3

Aspect: Werving en selectie van kandidatuur

Duur: Nader te bepalen

Fase 4 | Shortlist

Het eindproduct van onze selectie is de zogenaamde “Shortlist” ofwel korte lijst. Dit is een lijst van personen die het beste aansluiten op zowel uw organisatie als de functie. We zullen deze kandidaten dan ook uitgebreid aan u voorstellen waarna u zelf kunt bepalen hoeveel en welke kandidaten u wenst uit te nodigen voor een gesprek en een eventueel vervolggesprek. Afgaande op onze gezamenlijke bevindingen kan uiteindelijk gekozen worden voor de kandidaat die het beste aansluit op zowel uw organisatie als de functie.

Specificaties Fase 4

Aspect: Evaluatie van shortlist

Duur: Circa 4 uur

Fase 5 | Aanvang kandidaat

Gefeliciteerd! Het begin van een nieuw hoofdstuk is aangebroken. We hebben dan ook de meest passende kandidaat geselecteerd. Onze begeleiding zal nu worden teruggebracht tot enkele gesprekken tijdens de proeftijd. We zullen gedurende deze fase dan ook terugblikken op het pad wat we hebben afgelegd en hoe u onze dienstverlening heeft ervaren.  

Specificaties Fase 5

Aspect: Aanvang kandidaat

Duur: Nader te bepalen

Waarom LABOR?

  • De meeste uitzendbureaus hanteren een omrekenfactor van circa 2,1. Dit is echter afhankelijk van de sector waarin men acteert. Bij een omrekenfactor van 2,1 betaalt u als opdrachtgever maar liefst 2,1 x het bruto loon van de medewerker aan het uitzendbureau. Het uitzendbureau zorgt echter voor de werving, de selectie maar ook de administratie van de medewerker. Daarnaast draagt het uitzendbureau de werkgeverslasten, premies, belastingen en reserveringen voor vakantiedagen af. Desalniettemin is dit een enorme en tevens structurele kostenpost. Door ons consult aan kantoor of een locatie naar wens hebben wij onze overheadkosten aanzienlijk kunnen reduceren. Dit betekent dat wij onze cliënten tegen een gereduceerd tarief kunnen bedienen, zonder daarbij te hoeven inboeten op kwaliteit. Zo komt uw investering in ons traject in de meeste gevallen overeen met slechts 1 bruto loon.
  • U ontvangt na afloop van iedere fase een separate factuur. Geen fluctuerende, ondoorzichtige uurtarieven maar simpelweg één tarief per fasering.
  • U behoudt tevens het recht om na afsluiting van een fase tussentijds op te zeggen. Mochten er onverhoopt situaties ontstaan waardoor u het traject niet kunt voortzetten, dan hangt u ook nergens aan vast.
  • Wij faciliteren het volledige traject van organisatie en functie analyse tot aan de selectie van geschikte kandidaten. Zo kunt u zich ‘onafgebroken’ blijven concentreren op het realiseren van uw missie.
  • Door de zeer uitgebreide screening waaraan wij zowel u als potentiële kandidaten onderwerpen, is een kwalitatief hoogstaande match al snel het eindproduct. Een kwalitatieve match leidt dan ook naar een verhoogde werktevredenheid, meer organisationele toewijding, een verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim, minder verloop, een sterkere concurrentiepositie en nog veel meer voordelen. Hierdoor kunt u met zekerheid een contract aangaan gebaseerd op uw eigen condities.
  • Wij hebben zowel een brede achtergrond in Coaching en Arbeids- en Organisatie psychologie evenals zeer brede werkervaring binnen de commercie. We beheersen dus niet alleen de theorie maar ook de praktijk. Dit stelt ons in staat om zeer effectief in uw voetsporen te treden.

Indien u inzage wenst in onze tarieven of direct een afspraak wenst te maken, neem dan snel contact met ons op. We staan dan ook voor u klaar.