Over ons

Onze oorsprong

De drijfveer om ons over de werklozen te ontfermen, vond ooit zijn oorsprong in een eigen, herhaaldelijk lidmaatschap. Gedurende deze periodes werden we vaak geconfronteerd met nare situaties. Situaties die zich kenmerkten door uitzichtloosheid, structurele onzekerheid, stress en een overlevering aan bureaucratie.

Daarnaast werden we ook vaak geconfronteerd met situaties die ons sterk deden twijfelen over de objectiviteit en de professionaliteit van de hedendaagse werving en selectie. Een en ander manifesteerde zich veelal in de vorm van onbetrokkenheid en een overmatige focus op de “Quick fix”, ofwel snelle bemiddeling.

Gedurende onze werkloosheid werden we in de jungle van sollicitatietrainingen, -handboeken en het brede scala aan intermediairs ook veel geconfronteerd met de zogenaamde “One size fits all” benadering. Een standaardkader van aandachtspunten met weinig tot geen nuancering. Vaak krijg je als werkloze dan ook enkel te maken met het opstellen van de perfecte sollicitatiebrief, het juiste CV, het belang van netwerken en persoonlijke profilering. Terwijl er zich buiten deze facetten nog een enorme schil aan aandachtspunten bevindt. Een schil die helaas vaak onbelicht blijft maar wel een cruciale rol vervuld in het integratieproces.

Het begin van onze reis

2015 is het beginpunt geweest van onze reis. Hier hebben we de verantwoordelijkheid genomen om al onze bevindingen te documenteren en te delen in de vorm van een handboek. Een handboek geboren uit de wens om jou te behoeden voor dezelfde valkuilen, drempels en blokkades waarmee ook wij werden geconfronteerd.

Gedurende het schrijfproces zijn er zich steeds meer ideeën gaan manifesteren. Onze aandacht werd steeds meer getrokken naar het ontwikkelen van instrumenten waarmee we de bestaande integratieprocessen aanzienlijk konden verbeteren. Door te reflecteren naar onze eigen ervaringen en deze af te zetten tegen nieuw verworven kennis hebben we uiteindelijk een breed instrumentarium ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ons Integratie Prognose Model maar ook aan ons innovatieve loopbaanonderzoek.

Van richtingsgevoel naar visie

Wat aanvankelijk begon als een richtingsgevoel heeft zich uiteindelijk vertaald naar een zeer concrete en heldere visie. In 2018 werd het dan ook tijd om ons instrumentarium en al onze expertise te verenigen onder één noemer. In december 2018 werd LABOR geboren.

De unieke wijze waarop wij de arbeidsmarkt benaderen heeft ons al veel gebracht. Zo hebben we al meerdere cliënten effectief kunnen begeleiden naar een passende baan. Ook is ons boek vanaf mei 2019 al ruim verkrijgbaar in zowel Nederland als België en zijn we voor ons Integratie Prognose Model een samenwerking aangegaan met de Sociale Dienst in Brunssum. Ook zijn we in staat geweest om enkele standaarden in de sector te veranderen. In de sector is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat een loopbaantraject zo’n 6 tot 8 sessies in beslag neemt. Door een effectieve inzet van expertise en diagnostiek hebben wij dit kunnen reduceren naar slechts 3 sessies. Ook hebben wij de gangbare uurtarieven drastisch kunnen reduceren door bijvoorbeeld onze overheadkosten te elimineren. Door onze eigen ervaringen met hoogstaande expertise te verweven weten we dus precies wat jij nodig hebt om effectief een passende baan te vinden.

De reis gaat verder

Onze reis is pas begonnen en we hebben nog veel meer ideeën over hoe we het integratieproces efficiënter en effectiever kunnen laten verlopen. Ook jouw ervaringen spelen daarin een rol. Heb jij dus suggesties over hoe wij het integratieproces voor anderen kunnen versnellen, verbeteren of veraangenamen, dan vernemen we dat graag.

Latijn: Door volharding en inspanning.