Outplacement

Wat betekent outplacement?

Outplacement is een traject dat vaak door werkgevers wordt aangeboden voor personen die op korte termijn hun baan dreigen te verliezen.

Dit kan bijvoorbeeld doordat er een onoplosbaar arbeidsconflict is ontstaan, maar ook een reorganisatie of een gebrek aan doorgroeimogelijkheden kunnen leiden tot het baanverlies.

Indien er sprake is van een onvrijwillig vertrek biedt een werkgever vaak de mogelijkheid om te kiezen tussen een geldbedrag of een outplacement traject. Vaak zijn mensen geneigd om voor het geldbedrag te kiezen. Men verkeerd namelijk in de veronderstelling dat een nieuwe baan makkelijk en snel bemachtigd zal worden. Helaas is dit niet altijd het geval. Als jij dus met deze keuze wordt geconfronteerd, is het wijselijk om even pas op de plaats te maken. Neem dan ook de tijd om je kansen op de arbeidsmarkt kritisch te evalueren. Blijf dan ook realistisch en objectief. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van een ruime arbeidsmarkt en dat je leeftijd een rol speelt. Als jij het voor jezelf moeilijk acht om snel een passende baan te vinden, dan kan een outplacement traject uitkomst bieden.

Bij outplacement komen jij en je werkgever tot de overeenkomst dat je (betaald) op zoek gaat naar een nieuwe, passende baan, waarbij je dus niet meer terugkeert naar je oude werkplek. Vaak wordt er een deadline gekoppeld aan het outplacement traject. Zo kan het zijn dat er van je verwacht wordt dat je binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden hebt. Indien dit niet gerealiseerd wordt, volgt er alsnog een ontslag.

Hoe ziet ons traject eruit?

Outplacement is er dus op gericht om jou te begeleiden naar een nieuwe, passende baan. Dit doen wij als volgt:

Kennismaking | Intake & Interview

Intake

Het registreren van contactgegevens en diverse personalia.

Interview

Alvorens we samen de diepte ingaan is het belangrijk dat we elkaar eerst beter leren kennen. Dat doen we door je thuis in je eigen vertrouwde omgeving of op een locatie naar wens te bezoeken. Het is dan ook noodzaak dat er sprake is van een goede “klik”. Pas dan gaan we samen aan de slag.

Als je voor outplacement in aanmerking komt, liggen hier vaak onprettige ervaringen aan ten grondslag. Het vergt dan ook tijd om deze ervaringen te verwerken. Zo kan het zijn dat je het gevoel hebt dat je een groot onrecht is aangedaan. Hoe dan ook bestaat er tijdens onze kennismaking en ook gedurende de rest van het traject voldoende ruimte om deze emoties te uiten.  

Aantal sessies:        1

Duur:                          Circa 1 uur

Fase 1 | Beroeps- of Loopbaanonderzoek

Dit is het begin van ons traject waarbij we samen de diepte ingaan. Ons beroeps- of loopbaanonderzoek geeft je inzicht in jouw mogelijkheden. Het geeft richting en daarmee een verhoogde kans om jouw potentieel tot ontwikkeling te laten komen. Wij zullen ons tijdens het onderzoek concentreren op drie fundamentele vragen.

 1. Wie ben ik?
 2. Wat kan ik?
 3. Wat wil ik?

Klik op de link voor meer informatie over ons Beroeps- of Loopbaanonderzoek.

Fase:                           1

Aantal sessies:         1

Duur:                          Circa 2 uur

Fase 2 | Doorlopen van Integratie Prognose Model

Het Integratie Prognose Model hebben wij ontworpen om de factoren die van invloed zijn op de snelheid en de kwaliteit van jouw arbeidsmarktintegratie in kaart te brengen. Deze factoren zijn ondergebracht in drie domeinen.

 • Persoon
 • Omgeving
 • Arbeidsmarkt

De factoren in het model zijn vertaald naar een interview die we dan ook samen zullen doorlopen. De antwoorden zullen aansluitend door middel van het Integratie Prognose Model geanalyseerd worden. Na het doorlopen van het model weten we dus precies welke factoren jouw integratie belemmeren en welke factoren jouw integratie faciliteren.

Fase:                           2

Aantal sessies:        1

Duur:                          Ca. 2 uur

Klik op de link voor meer informatie over ons Integratie Prognose Model.

Fase 3 | Rapport Beroeps- of Loopbaanonderzoek & Integratie Prognose Model

Gedurende deze fase zullen we de bevindingen uit ons Beroeps- of Loopbaanonderzoek en het Integratie Prognose Model samen bespreken. Het rapport geeft antwoord op de volgende vragen:

 1. Wie ben ik?
 2. Wat kan ik?
 3. Wat wil ik?
 4. Welke factoren belemmeren mijn integratie?
 5. Welke factoren faciliteren mijn integratie?
 6. Waar vind ik de meest passende aansluiting en hoe kom ik daar?

Als we al deze vragen kunnen beantwoorden, ontvangen we de sleutel naar een succesvolle maar ook duurzame uitstroom. Gewapend met deze kennis kun je dan ook effectief gaan solliciteren.

Fase:                          3

Aantal sessies:        1

Duur:                          Ca. 2 uur

Fase 4 | Sollicitatiebegeleiding inclusief handboek “Succesvol Solliciteren”

Gedurende deze fase gaan we ons eerst concentreren op het creëren van een krachtig fundament. Zo dien je te beschikken over een krachtig CV, een prikkelende sollicitatiebrief en dien je daar waar nodig ook LinkedIn effectief in te zetten als een bondgenoot. Ons handboek “Succesvol Solliciteren” komt nu goed van pas. Met ons handboek kun je ook thuis al gericht aan de slag om het meest optimale te halen uit je sollicitatieactiviteiten.

Gewapend met de kennis uit ons voortraject en het handboek ga je zelf op zoek naar passende vacatures. Bij de meeste outplacement trajecten zul je zelfstandig moeten solliciteren. Wij denken daar anders over en zullen dan ook samen met jou op zoek gaan naar passende vacatures, waarbij we ook ons netwerk zullen inzetten. Deze vacatures zullen we samen evalueren waarna we de beste aanvliegroute zullen selecteren. Ook zullen wij je helpen met het oefenen van sollicitatiegesprekken en zullen we afwijzingen op sollicitaties samen evalueren. In deze fase zullen we onze strategie dan ook blijven verfijnen.  

Fase:                          4

Aantal sessies:        Nader te bepalen

Duur:                         Ca. 2 uur per sessie

Fase 5 | Aanvang nieuwe passende baan

Gefeliciteerd! Het begin van een nieuw hoofdstuk is aangebroken. Ondanks dat een nieuwe baan vaak ver weg lijkt, lukt het vrijwel altijd om een nieuwe, passende baan te bemachtigen. Onze begeleiding zal nu worden teruggebracht tot enkele gesprekken tijdens de proeftijd. We zullen gedurende deze fase dan ook terugblikken op het pad wat je hebt bewandelt en hoe je onze dienstverlening hebt ervaren.  

Investering

De investering voor een outplacement traject valt onder gerichte vrijstelling. Dit betekent dat je werkgever deze investering bij de Belastingdienst kan aftrekken als zakelijke uitgave. Maak dan ook duidelijke afspraken met je werkgever dat hun de investering voor het outplacement traject dragen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer dan ook altijd de Belastingdienst.  

Indien je meteen een afspraak wilt maken, neem dan snel contact met ons op. We staan dan ook voor je klaar.