Outplacement

Wat betekent outplacement?

Door een onoplosbaar arbeidsconflict, een reorganisatie of een gebrek aan doorgroeimogelijkheden bent u soms genoodzaakt om afscheid te nemen van een van uw medewerkers. Indien er sprake is van een onvrijwillig vertrek heeft u de mogelijkheid om uw medewerker een outplacement traject aan te bieden. Met outplacement biedt u uw medewerker de gelegenheid om passend werk te zoeken buiten uw organisatie.

Hoe pakken wij dit aan?

Outplacement is er dus op gericht om uw medewerker te begeleiden naar een nieuwe, passende baan. Ons traject kent vijf verschillende fases, als volgt:

  • Kennismaking | Intake & Interview
  • Fase 1 | Beroeps- of Loopbaanonderzoek
  • Fase 2 | Doorlopen van Integratie Prognose Model
  • Fase 3 | Rapport Beroeps- of Loopbaanonderzoek & Integratie Prognose Model
  • Fase 4 | Sollicitatiebegeleiding inclusief handboek “Succesvol Solliciteren”
  • Fase 5 | Aanvang nieuwe passende baan

Onze formule

  • De cliënt staat bij ons centraal. Voor het faciliteren van een duurzame uitstroom stellen wij voor iedere cliënt een persoonlijk begeleidingsplan op.
  • De persoonlijkheid, de competenties, de waarden, de ambities en de actuele mogelijkheden van de cliënt vormen hierin ons uitgangspunt.
  • Parallel zorgen wij ervoor dat de cliënt effectief een brug kan slaan naar de arbeidsmarkt. Dit doen wij door middel van sollicitatietraining en intensieve begeleiding.
  • Uiteraard houden wij u gedurende het outplacement traject op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Duur

Vaak wordt er een deadline gekoppeld aan het outplacement traject. Zo kan het zijn dat er van de medewerker wordt verwacht dat men binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden heeft.  De duur van een outplacement traject verschilt echter van persoon tot persoon. Gemiddeld neemt een outplacement traject zo’n drie tot zes maanden in beslag. Uiteraard stemmen wij de duur van het outplacement traject zorgvuldig met u af.

Investering outplacement gericht vrijgesteld  

De investering voor een outplacement traject valt onder gerichte vrijstelling. Dit betekent dat u deze investering bij de Belastingdienst kunt aftrekken als zakelijke uitgave. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer dan ook altijd de Belastingdienst.

Facturatie

Fase 1 t/m 4 zullen separaat gefactureerd worden. Dat betekent dat u na afloop van iedere sessie een factuur zult ontvangen. De kennismaking en Fase 5 zullen daarentegen niet gefactureerd worden. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen geschieden dan ook per factuur. Op alle diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Indien u meteen een afspraak wilt maken, neem dan snel contact met ons op. We staan dan ook voor u klaar.