Naam & Credo

Onze naam | LABOR

LABOR is Latijn en betekent: werk, arbeid, emplooi of karwei. LABOR is dan ook onlosmakelijk verbonden met werk.

Ons credo | Constantia et labore

Ons credo betekent “Door volharding en inspanning” en beschrijft de tendens die onze cliënt dient te doorstaan tijdens het integratieproces, evenals de houding die gehanteerd wordt door LABOR in het streven om de cliënt versneld, passend en duurzaam te laten toestromen tot de arbeidsmarkt.