Loopbaanadvisering

Wat betekent loopbaanadvisering?

Indien uw medewerkers zich sterk kunnen identificeren met de functie die ze uitdragen, zal dit bijdragen aan een verhoogde werktevredenheid, een verhoogde productiviteit, een verhoogde toewijding, minder verzuim en ook minder verloop. Dit versterkt niet alleen uw cultuur maar ook uw continuïteit en uw markt- of concurrentiepositie.

Het dienstverband vormt dus de maatstaf voor de kracht van de relatie tussen de medewerker en de organisatie. Voor zowel uw medewerker als uw organisatie is het dan ook belangrijk dat kwaliteiten optimaal benut worden. Soms is het echter niet duidelijk waar deze kwaliteiten nu het beste tot hun recht komen. Het kan dan ook voorkomen dat uw medewerker niet op de juiste plek blijkt te zitten (zonder dat men daar bewust van is).

Loopbaanadvisering betekent dat wij bij de in-, door- en uitstroom van uw personeel uw medewerkers helpen bij het in kaart brengen van hun persoonlijkheid, competenties, waarden, ambities en actuele mogelijkheden. Samen met u geven wij uw medewerker richting en daarmee een verhoogde kans om potentieel verder tot ontwikkeling te laten komen.

Hoe pakken wij dit aan?

Ons loopbaanadviseringstraject doorloopt de volgende fases:

  • Kennismaking | Intake & Interview
  • Fase 1 | Loopbaanonderzoek
  • Fase 2 | Overhandiging & Bespreking van adviesrapport

Het is belangrijk dat uw medewerker zich goed en blijvend kan concentreren. Om de concentratie optimaal te bewaken, is het wenselijk om het loopbaanonderzoek individueel en in een prikkelarme omgeving af te leggen.

Voor een uitgebreide toelichting van de bovenstaande fases verwijzen wij u graag door naar ons beroeps- of loopbaanonderzoek.

Duur loopbaanadvisering

Kennismaking | Intake & Interview

Het registreren van de contactgegevens, de diverse personalia en het interview duurt ongeveer een uur. Uiteraard dienen we elkaar eerst beter te leren kennen. Het is dan ook belangrijk dat uw medewerker zich op het gemak voelt en een goede ‘klik’ ervaart. Pas dan gaan we samen aan de slag.

Fase 1 | Loopbaanonderzoek

Het volledige onderzoek duurt zo’n twee uur. Vanwege de lange duur zullen we halverwege een korte pauze inlassen. Het is dan ook van belang dat uw medewerker zich goed en blijvend kan concentreren.

Fase 2 | Overhandiging & Bespreking van adviesrapport

De bespreking van het adviesrapport duurt zo’n twee uur. Vanwege de lange duur zullen we halverwege een korte pauze inlassen. Het is dan ook van belang dat uw medewerker zich goed en blijvend kan concentreren.

Facturatie

U ontvangt onze factuur pas na afloop van Fase 2. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen geschieden dan ook per factuur. Op alle diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Indien u meteen een afspraak wilt maken, neem dan snel contact met ons op. We staan dan ook voor u klaar.