Impressiemanagement

Wat is impressiemanagement?

Impressiemanagement is een bewust of onbewust proces waarin men probeert om de perceptie van anderen te beïnvloeden door informatie in sociale interactie te reguleren en te beheersen. Het concept werd voor het eerst geïntroduceerd door Erving Goffman in 1959 in “The Presentation of Self in Everyday Life”, en werd vervolgens uitgebreid in 1967.

Zelfpresentatie

Zelfpresentatie is een onderdeel van impressiemanagement. Het betreft de wijze waarop men zichzelf presenteert en profileert. Bij zelfpresentatie probeert een persoon de perceptie van zijn imago te beïnvloeden. Zelfpresentatie is dus het overbrengen van informatie over zichzelf, of een beeld van zichzelf naar anderen.

Zelfpresentatie is expressief. Mensen creëren een beeld van zichzelf van waaruit ze hun identiteit onttrekken. Men presenteert zich aansluitend op een manier die consistent is met dat beeld.

Hoe wij impressiemanagement effectief inzetten voor het bemachtigen van die felbegeerde passende baan

Zoals je weet streven wij naar duurzame uitstroom door kwaliteit in maatwerk centraal te stellen. We streven dan ook enkel naar het bemachtigen van een passende baan die niet alleen aansluit op je ambities en mogelijkheden, maar waar ook waarde en betekenis uit onttrokken kan worden. Het feit dat we nu deze module kunnen gaan inzetten, betekent dat we er in geslaagd zijn om deze passende baan binnen handbereik te brengen.  

Een punt van aandacht

Afgaande op de tijdspanne tussen aanvang van deze module en het daadwerkelijke sollicitatiegesprek, kan het voorkomen dat we snel moeten acteren. Veelal is de tijdspanne tussen de oproep en het sollicitatiegesprek zeer kort, soms beslaat deze tijdspanne slechts enkele dagen. Voor een succesvolle afronding van deze module pleiten wij echter voor minimaal 1 week.

Functie & Organisatie analyse

Dit is het fundament waarop wij onze strategie baseren. Door onze achtergrond in Arbeids- en Organisatiepsychologie zijn wij in staat om aan de hand van het functieprofiel te analyseren op welke wijze de werkgever de zogenaamde functie analyse heeft uitgevoerd. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld kiezen voor een functie- ,werknemers- of toekomstgerichte analyse. Aan de hand van deze analyse kunnen wij een prognose schetsen van de methodieken die waarschijnlijk gehanteerd zullen worden gedurende het sollicitatiegesprek. Deze scenario’s zullen we dan ook uitgebreid doornemen.

Naast de functie zullen we ook de organisatie onder een vergrootglas leggen. Zo zullen we onderzoeken op welke terreinen de organisatie zich begeeft, hoe men zich zowel in het publieke als in het digitale domein profileert en presenteert en zullen we ook nader onderzoek doen naar de heersende bedrijfscultuur en de financieel economische gesteldheid van de organisatie.

Gesprekspartners analyse

Daarnaast is het ook belangrijk om de gesprekspartners te onderwerpen aan een analyse. Hebben we bijvoorbeeld te maken met Human Resource veteranen of zit je direct aan tafel met een mogelijke collega of manager? Dit zijn factoren die de aard van het gesprek sterk kunnen beïnvloeden. Door jouw gesprekspartners te onderwerpen aan een analyse kunnen we vaak al snel bepalen op welke wijze het gesprek geconstrueerd zal worden.

Profilering & Presentatie analyse

Uiteraard gaan we ook dieper in op jouw zelfpresentatie. Uiteraard dien vooral jij je op het gemak te voelen. Desalniettemin dienen ook jouw gesprekspartners zich met jou te kunnen identificeren. Samen gaan we dan ook op zoek naar een strategie, een wijze van profilering en presentatie die zowel consistent is met jouw zelfbeeld als de verwachtingen en de belangen van de gesprekspartners. Denk hierbij aan de juiste kledingkeuze, de inzet van verbale en non-verbale communicatie, houding, omgevingsfactoren, benodigdheden en attributen.  

Het script

Al het bovenstaande zullen we verwerken in een script. Een document waarin we al het bovenstaande stapsgewijs zullen ontleden. Aansluitend is het noodzaak dat we dit script gaan repeteren en bovenal het gewenste resultaat gaan visualiseren. Door middel van repetitie en visualisatie maken we het gewenste resultaat als snel tastbaar.

Samen gaan we op zoek naar een strategie, een wijze van profilering en presentatie die zowel consistent is met jouw zelfbeeld als de verwachtingen en de belangen van de gesprekspartners. De juiste kledingkeuze is dan ook alles bepalend.

De extra’s

  • Wij verstrekken niet alleen kledingadvies maar zorgen ook voor de betreffende outfit. Na het opnemen van de maatvoering en het bepalen van de juiste kledingkeuze gaan we op zoek naar een passende outfit. Buiten ons reguliere uurtarief zullen hier geen extra kosten voor in rekening worden gebracht. De outfit blijft uiteraard in jouw bezit.
  • Via onze kanalen zijn we in staat om de hoogste kwaliteit in stijl en toedracht ook voor jou toegankelijk te maken. Zo kun je met een beperkt budget al snel beschikken over de “Million Dollar Look”. We hebben het dan ook niet over “budget” merken, maar namen zoals Hugo Boss, Armani, Daniel Hechter, Profuomo en meer. Wil je alvast een inzicht in ons assortiment bezoek dan snel onze webshop Sophistiqué.

Indien je meteen een afspraak wilt maken, neem dan snel contact met ons op. We staan dan ook voor je klaar.