Certificering

NHBO gediplomeerd Personal Coach

De Nederlandse Handels- en Beroepsonderwijsinstelling (NHBO) is ingeschreven in het Centraal Register van het Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in dit officiƫle register betekent dat NHBO voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

NHA gediplomeerd Arbeids- en Organisatiepsycholoog

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NHA als opleider erkend op grond van de WEO (Wet erkende onderwijsinstellingen) voor het voortgezet onderwijs. Alle NHA-opleidingen die aan wetgeving onderhevig zijn voldoen aan de kwaliteitsstandaard die vanuit het ministerie van OC&W wordt vereist. NHA past deze hoge kwaliteitsstandaard toe op de ontwikkeling van al haar opleidingen.