Certificering

Open Universiteit Certified Professional Course Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

De bovenstaande opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet aan dewettelijke eisen.

ARTRA gecertificeerd Arbeidsrecht

Naast de verschillende accreditaties op het gebied van testen en methodieken en de CEDEO-erkenning, is ARTRA naast NIRPA, ook NBA en SNA geaccrediteerd.

ARTRA gecertificeerd Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Naast de verschillende accreditaties op het gebied van testen en methodieken en de CEDEO-erkenning, is ARTRA naast NIRPA, ook NBA en SNA geaccrediteerd.

NHA gediplomeerd Arbeids- en Organisatiepsycholoog

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NHA als opleider erkend op grond van de WEO (Wet erkende onderwijsinstellingen) voor het voortgezet onderwijs. Alle NHA-opleidingen die aan wetgeving onderhevig zijn voldoen aan de kwaliteitsstandaard die vanuit het ministerie van OC&W wordt vereist. NHA past deze hoge kwaliteitsstandaard toe op de ontwikkeling van al haar opleidingen.