Beroeps- of loopbaanonderzoek

Ons beroeps- of loopbaanonderzoek geeft je inzicht in jouw mogelijkheden. Het geeft richting en daarmee een verhoogde kans om jouw potentieel tot ontwikkeling te laten komen. Wij zullen ons tijdens het onderzoek concentreren op vier fundamentele vragen.

  1. Wie ben ik?
  2. Wat kan ik?
  3. Wat wil ik?
  4. Waar vind ik wat ik wil en hoe kom ik daar?

Hoe ziet ons loopbaanadvies traject eruit?

Kennismaking | Intake & Interview

Intake

Het registreren van contactgegevens en diverse personalia.

Interview

Alvorens we samen de diepte ingaan is het belangrijk dat we elkaar eerst beter leren kennen. Dat doen we door je thuis in je eigen vertrouwde omgeving of op een locatie naar wens te bezoeken. Het is dan ook noodzaak dat er sprake is van een goede “klik”. Pas dan gaan we samen aan de slag.

Fase 1 | Wie ben ik?

Om goede loopbaanbeslissingen te nemen, dient men te beschikken over een goed beeld van de eigen persoonlijkheid, de sterke en zwakke punten maar ook de eigen waarden en interesses. De eerste fase van ons loopbaanonderzoek richt zich dan ook op het beantwoorden van deze vragen. Tijdens deze fase komen de volgende aspecten aan bod:

Identificeren van jouw loopbaanfase

Bepaalde leeftijden zijn gekoppeld aan een fase. Een loopbaanfase belicht de motivatie en ontwikkeling gedurende iemands levensloop en de daaruit voortvloeiende normen en waarden die men centraal stelt in de loopbaan.

Big Five Persoonlijkheidstest

Om goede loopbaanbeslissingen te nemen, dient men te beschikken over een goed beeld van de eigen persoonlijkheid. Voor het in kaart brengen van de persoonlijkheid gebruiken wij het zogenaamde Big Five model. Het Big Five model is onder psychologen algemeen geaccepteerd als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel. Het vormt dan ook een goed sjabloon voor het beschrijven van de basisdimensies van persoonlijkheid.

Fase 2 | Wat kan ik?

Voor het beantwoorden van de “Wat kan ik?” vraag zullen we ons concentreren op een uitgebreide cv analyse. Jouw kerncompetenties kunnen we ook deels onttrekken uit ons persoonlijkheidsonderzoek, daar deze symptomatisch zijn aan jouw meest dominante persoonlijkheidskarakteristieken. 

Fase 3 | Wat wil ik?

Identificeren van jouw loopbaanankers

Voor het beantwoorden van de “Wat wil ik?” vraag identificeren wij als eerste jouw zogenaamde loopbaanankers. Een loopbaananker is een gebied dat van zulk enorm belang is dat je het nooit zou opgeven. Je definieert als het ware jouw zelfbeeld met betrekking tot dat belang, welke in elke loopbaanfase dan ook een doorslaggevende factor vormt.

John Holland Test

Aansluitend doorlopen we de John Holland Test. De theorie van John Holland suggereert dat mensen zijn in te delen naar hun behoefte om praktisch bezig te zijn, om te onderzoeken, om te bedenken of te creëren, om met mensen om te gaan, om te ondernemen en zich aan regels en afspraken te conformeren. Een tweede aanname in het model is dat ook beroepen of werkomgevingen zijn in te delen naar deze typeringen en wel naar Praktisch, Onderzoekend, Creatief, Mensgericht, Ondernemend en Gestructureerd.

Carrière Cluster Onderzoek

Als laatste stadium doorlopen we het carrière cluster onderzoek. Met dit onderzoek zijn we in staat om te identificeren welke beroepssectoren het beste aansluiten op jouw persoonlijkheid.

Fase: 1 t/m 3

Aantal sessies: 1

Duur: Ca. 2 uur

Fase 4 | Waar vind ik wat ik wil en hoe kom ik daar?

Na het beantwoorden van de bovenstaande vraagstellingen, volgt er een functioneel beroeps- of loopbaanadvies. Het advies verschaft dan ook antwoord op de vraag; “Waar vind ik wat ik wil en hoe kom ik daar?”. In ons beroeps- of loopbaanadvies worden de opleidings- en/of beroepsmogelijkheden zorgvuldig afgestemd op jouw persoonlijkheidskenmerken en actuele mogelijkheden.

Fase: 4

Aantal sessies: 1

Duur: Ca. 2 uur

Belangrijk

Het volledige onderzoek bestaat uit een interview en enkele vragenlijsten. Voor een optimaal resultaat is het dan ook van belang dat je de Nederlandse taal goed beheerst. Het volledige onderzoek duurt zo’n twee uur. Vanwege de lange duur zullen we halverwege een korte pauze inlassen. Het is dan ook van belang dat je je goed en blijvend kunt concentreren. Om je concentratie optimaal te bewaken, is het wenselijk om het interview en de vragenlijsten in een prikkelarme omgeving af te leggen.

Bekijk daarnaast ook eens onze recensies en ontdek hoe anderen ons beroeps- of loopbaanonderzoek hebben ervaren.

Indien je meteen een afspraak wilt maken, neem dan snel contact met ons op. We staan dan ook voor je klaar.