Arbeidsrecht

In de meeste gevallen zijn de afspraken tussen werkgever en werknemer helder en ontstaan er geen conflicten. Toch ontstaat er soms een arbeidsgeschil, wat in sommige gevallen tot een (gedwongen) ontslag kan leiden. In een dergelijke situatie is het zaak om tijdig arbeidsrecht advies in te winnen. Het tijdig inwinnen van juridisch advies kan verdere escalatie dan ook voorkomen en kan zorgen voor een duidelijk beeld van de situatie.

Contractanalyse

Het arbeidsrecht is een uiterst complex en breed rechtsgebied. Binnen dit domein hebben wij ons toegespitst op het toetsen van het arbeidscontract. We constateren namelijk dat veel werkgevers de richtlijnen van de WAB niet in acht nemen. Wil jij dus weten aan welke condities je oproepovereenkomst dient te voldoen, of je jaarcontract aan alle eisen voldoet of heb je de wens om je arbeidscontract te beƫindigen en ben je op zoek naar een goede strategie? Neem dan geen afwachtende houding aan en neem tijdig contact met ons op.

Ons advies

In veel gevallen kunnen wij direct advies geven. In sommige gevallen moet de kwestie nader worden onderzocht of verwijzen we je door naar gespecialiseerde rechtshulp. Ervaar je bijvoorbeeld een arbeidsconflict waarbij er geen zicht is op herstel, dan adviseren wij je om contact op te nemen met een beƫdigd/deskundig arbeidsrechtadvocaat.

Je kunt je vraag en eventuele stukken voorafgaand aan het consult ook e-mailen. Wij beantwoorden echter geen juridische vragen per e-mail, tenzij er een zeer bijzondere uitzondering dient te worden gemaakt.