Algemene Voorwaarden Arbeidsrecht

Algemene Voorwaarden Arbeidsrecht

Labor Arbeidsmarktintegratie stelt zich tot doel eerstelijns rechtshulp te bieden aan particulieren. Onze voorwaarden zijn (persoonlijk) gepresenteerd alvorens wij het gesprek beginnen of e-mail ontvangen. Wij starten geen gesprek en bieden geen mogelijkheid tot het toezenden van e-mail alvorens u deze geheel doorgenomen heeft, of aangeeft hiermee bekend te zijn, en hiermee (mondeling/schriftelijk) akkoord gaat.

  1. Als basis van ons advies gebruiken wij de informatie die de cliënt ons geeft of doet toekomen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die informatie ligt volledig bij de cliënt.
  2. Labor Arbeidsmarktintegratie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor werkzaamheden van de personen en instellingen waarnaar kan worden verwezen.
  3. Labor Arbeidsmarktintegratie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of ander nadeel welke voorkomt uit of samenhangt met gebruik van het advies, een en ander behoudens opzet of grove schuld van de medewerkers waar zulks naar Nederlands recht niet uit te sluiten is. Derhalve kunt u aan ons advies geen rechten of zekerheden ontlenen.
  4. Labor Arbeidsmarktintegratie betracht de hoogst mogelijke zorg inzake uw probleem.