Budgetvoorlichting & Schuldpreventie

Onze budgetvoorlichting is gericht op het verhogen van uw zelfredzaamheid in het beheer van uw financiën. In het verlengde van onze budgetvoorlichting hebben we ook een model ontwikkeld om u meer inzicht te geven in uw betalingsverkeer.

Hoe meer inzicht u heeft in uw betalingsverkeer, hoe beter u op de toekomst kunt anticiperen en uw betalingsverkeer kunt bewaken. Daar waar internetbankieren u enkel een overzicht verschaft van uw uitgaven en uw actuele saldo, geeft ons model ook inzicht in welke ontvangsten en uitgaven u nog kunt verwachten, de invloed van contanten op uw actuele saldo en uw beschikbare budget.

Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het model adviseren wij u om gebruik te maken van internetbankieren. Vanuit hier dient u de ontvangsten, de uitgaven en het actuele banksaldo namelijk over te nemen naar onze Excel spreadsheet. U dient daarnaast dus ook over Microsoft Office te beschikken.

Uiteraard zullen wij u stap voor stap begeleiden bij het verwerven van meer inzicht en controle over uw financiën.

Indien u meteen een afspraak wilt maken, neem dan snel contact met ons op.

Belangrijk

Let wel dat wij in dezen enkel budgetvoorlichting en schuldpreventie kunnen bieden. Wij hopen u hiermee dan ook te behoeden voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Mocht u echter in een situatie verkeren waardoor het aflossen van vaste lasten en/of betalingsverplichtingen niet meer mogelijk is, dan adviseren wij u om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Wij verwijzen u in dat geval graag door naar de volgende site:

https://schuldsanering.help/

Hier treft u alle informatie over schuldsanering.

Voorkomen is beter dan genezen