Overheidsadvisering

Het zijn de organisaties binnen ons Sociale Domein die de grootste bijdrage leveren aan onze arbeidsmarktintegratie. Daar de economie en in het verlengde daarvan de arbeidsmarkt continu in beweging zijn, dienen de organisaties binnen ons Sociale Domein constant mee te bewegen. Iedere organisatie bekijkt de arbeidsmarkt dan ook vanuit een ander perspectief, deelt andere cliëntervaringen en ambieert verschillende integratiedoelstellingen.

Om het proces van arbeidsmarktintegratie te optimaliseren, waardoor onze cliënten zowel versneld als kwalitatief kunnen integreren, beschouwen wij het wijselijk om onze ervaringen uit te wisselen met andere organisaties en overheidspartijen binnen ons Sociale Domein. Labor zit dan ook vaak voor jou aan tafel waarbij we door het uitwisselen van kennis en ervaring hopen jouw integratieproces aanzienlijk te bespoedigen en te veraangenamen.

Door het uitwisselen van kennis en ervaring hopen wij jouw integratieproces te bespoedigen en te veraangenamen