Ik zoek een passende baan

Onze dienstverlening bestaat uit meerdere stadia welke we onderstaand nader zullen toelichten.

Succesvolle integratie begint met de juiste diagnostiek

Om succesvolle integratie te faciliteren dienen we eerst de juiste vragen te stellen.

  1. Wie ben ik?
  2. Wat kan ik?
  3. Wat wil ik?
  4. Welke factoren belemmeren mijn integratie?
  5. Welke factoren faciliteren mijn integratie?
  6. Waar vind ik wat ik wil en hoe kom ik daar?

Als we al deze vragen kunnen beantwoorden, ontvangen we de sleutel naar een succesvolle maar ook duurzame integratie. Ons hoofddoel.

Ons intakegesprek | Circa 1 uur

Uiteraard dienen we elkaar eerst beter te leren kennen. Dan doen we door je thuis in je eigen vertrouwde omgeving te bezoeken. We zullen na het opnemen van de basisgegevens dan ook even de diepte ingaan. Wellicht weet je reeds waar je naar toe wilt maar blijkt het een moeizamer proces dan verwacht. Ook kan het zijn dat je je gedesoriënteerd voelt en even niet meer weet waar je het zoeken moet.

Fase 1 | Ons beroeps- of loopbaanonderzoek

Om antwoord te ontvangen op de eerste drie vraagstukken, volgt er eerst een uitgebreid beroeps- of loopbaanonderzoek.

De vraag “Wie ben ik?” wordt beantwoord door het identificeren van de loopbaanfase en het afnemen van de zogenaamde Big Five Persoonlijkheid test.

De vraag “Wat kan ik?” wordt beantwoord door een uitgebreide CV-analyse en het benoemen van de kerncompetenties.

De vraag “Wat wil ik?” wordt beantwoord door het identificeren van de zogenaamde loopbaanankers, het afnemen van de John Holland test en aansluitend een uitgebreid Carrière clusteronderzoek. Zoals gezegd kan het ook zijn dat je al precies weet wat je wilt. Dat helpt ons natuurlijk ook al goed op weg.

Enkele aandachtspunten…

Wij verzoeken je om je voor Fase 1 te kleden alsof je naar een sollicitatiegesprek gaat. Jouw representativiteit vormt dan ook een onderdeel van ons Integratie Prognose Model (onderdeel van Fase 2).

Indien je een Arbeidsdeskundig onderzoek hebt gehad, verzoeken wij je om het onderzoeksrapport gedurende Fase 1 te overleggen. Jouw gezondheid vormt dan ook een onderdeel van ons Integratie Prognose Model. Uiteraard beschermen wij onze cliëntinformatie waarmee we onze discretie kunnen waarborgen.

Fase:                           1

Aantal sessies:        1

Duur:                          Ca. 2 uur

Fase 2 | Doorlopen van Integratie Prognose Model

Om de volgende twee vragen te beantwoorden heeft Labor het zogenaamde Integratie Prognose Model ontworpen, oftewel het I.P.M. Het I.P.M. omvat een spectrum aan factoren die van invloed zijn op de snelheid en de kwaliteit van jouw arbeidsmarktintegratie maar ook de mate van welzijn gedurende dit proces. Het betreft in dezen de transitie van werkloosheid naar betaalde arbeid. De aan deze transitie verbonden variabelen zijn ondergebracht in drie domeinen.

  • Persoon
  • Omgeving
  • Arbeidsmarkt

De deelaspecten in het model zijn vertaald naar een interview die we dan ook samen zullen doorlopen. De antwoorden zullen aansluitend door middel van het I.P.M. geanalyseerd worden. Na het doorlopen van het model weten we dus precies welke elementen een succesvolle integratie belemmeren en welke elementen een succesvolle integratie faciliteren.

Fase:                           2

Aantal sessies:        1

Duur:                          Ca. 2 uur

 

Fase 3 | Functioneel Advies & Arbeidsbemiddeling

Na het beantwoorden van alle bovenstaande vragen kunnen al onze bevindingen worden ingezet om antwoord te verschaffen op die meest prangende vraag, namelijk “Waar vind ik wat ik wil en hoe kom ik daar?”. Er volgt dan ook een op jouw situatie afgestemd advies, met daarin opgenomen strategieën waarmee een versnelde maar ook kwalitatieve arbeidsmarktintegratie tot stand gebracht kan worden.

Na onze tweede sessie zijn we trouwens ook op zoek gegaan naar passende vacatures. Vacatures die dan ook sterk aansluiten op jouw profiel. We zullen deze vacatures dan ook samen bespreken en er vervolgens naar streven om je bij de betreffende werkgever(s) aan tafel te krijgen.

Uiteraard zullen wij je gedurende het gehele proces bijstaan. We zullen dan ook net zolang doorgaan totdat die passende baan bemachtigd is. Ons credo luidt niet voor niets “Constantia et labore” oftewel “Door volharding en inspanning”.

Fase:                           3

Aantal sessies:        1

Duur:                          Ca. 2 uur

Kosten

Het liefst zouden wij het voor niets willen doen echter maken ook wij kosten.

We hebben onze tarieven dan ook zo laagdrempelig mogelijk gehouden, namelijk EUR 25,00 per uur (…waarbij wij overigens nooit op de klok kijken).

Het gehele traject zoals bovenstaand beschreven bestaat uit drie sessies van elk twee uur.

De totale kosten bedragen dan ook EUR 150,00. Voor het intake gesprek en de arbeidsbemiddeling die volgt na onze derde sessie worden overigens geen kosten in rekening gebracht. Je ontvangt onze factuur pas na onze derde sessie.

Wist je dat…

Op vertoon van een actuele uitkeringsspecificatie van de Sociale Dienst of het UWV, waaruit blijkt dat je een Bijstandsuitkering betrekt, kun je op iedere laatste vrijdag van de maand gratis een beroep doen op onze volledige dienstverlening. Voor meer informatie zie onze “Freelance Friday”.

Trajectbegeleiding op maat (Duur: Afhankelijk van trajectinhoud)

Indien je naast ons Integratie Advies en onze Arbeidsbemiddeling ook behoefte hebt aan persoonlijke begeleiding op andere leefgebieden, dan biedt Labor jou meerdere diensten en producten.

Laagdrempeligheid staat in onze dienstverlening centraal evenals onze structurele focus op het verlagen van drempels en het wegnemen van blokkades die een succesvolle integratie in de weg staan.

Indien je meteen een afspraak wilt maken, neem dan snel contact met ons op.