Ik zoek een passende baan

Onze dienstverlening bestaat uit meerdere stadia welke we onderstaand nader zullen toelichten.

Fase 1 | Intake & Doorlopen van Integratie Prognose Model

Om te identificeren welke factoren jouw integratie belemmeren en welke factoren jouw integratie positief beïnvloeden, heeft Labor het zogenaamde Integratie Prognose Model ontworpen. Het model belicht de mate van invloed van meerdere deelaspecten op jouw integratieproces. Denk hierbij aan aspecten verbonden aan je leefsituatie, je gezondheid maar ook verschillende arbeidsmarktfactoren. De analyse onthuld aansluitend waar (on)zichtbare frictievelden schuil gaan en welke factoren juist bijdragen aan jouw integratie.

Enkele aandachtspunten…

Wij verzoeken je om je voor Fase 1 te kleden alsof je naar een sollicitatiegesprek gaat. Jouw representativiteit vormt dan ook een onderdeel van ons Integratie Prognose Model.

Indien je een Arbeidsdeskundig onderzoek hebt gehad, verzoeken wij je om het onderzoeksrapport gedurende Fase 1 te overleggen. Jouw gezondheid vormt dan ook een onderdeel van ons Integratie Prognose Model. Uiteraard beschermen wij onze cliëntinformatie waarmee we onze discretie kunnen waarborgen.

Fase:                           1

Aantal sessies:        1

Duur:                          Ca. 2 uur

Fase 2 | Beroeps- of loopbaanonderzoek

Nadat we de bovenstaande deelaspecten in kaart hebben gebracht, zoomen wij uit van jouw positie op de arbeidsmarkt en zoomen wij in op jou als persoon.

De tweede fase bestaat dan ook uit een CV-analyse en een beroeps- of loopbaanonderzoek. Om een duurzame integratie te faciliteren, dienen wij namelijk te beschikken over een goed beeld van je arbeidshistorie, je persoonlijkheid, je sterke en zwakke punten maar ook je eigen waarden en interesses.

Door zowel je positie op de arbeidsmarkt als je persoonlijkheid te ontleden, zijn wij in staat om een duurzame en bovenal kwalitatieve integratie te faciliteren. Het is dan ook noodzaak dat je niet als een recidivist terugkeert op de arbeidsmarkt.

Fase:                           2

Aantal sessies:        1

Duur:                          Ca. 2 uur

 

Fase 3 | Functioneel Integratie Advies & Arbeidsbemiddeling

Tijdens onze derde sessie bespreken we de analyse van het Integratie Prognose Model en de resultaten van het beroeps of loopbaanonderzoek. Het advies wordt verwerkt in een rapport en is gebaseerd op het reduceren dan wel elimineren van eventuele frictievelden en parallel het optimaliseren van jouw arbeidsmarktbenadering. Het advies kan enige tijdsinvestering met zich meebrengen. Succesvol integreren vergt dan ook inzet en volharding.

Parallel hebben wij na onze tweede sessie enkele vacatures voor je gezocht die sterk aansluiten op jouw profiel. Deze zullen we dan ook gedurende onze derde sessie samen evalueren. Vervolgens gaan wij ernaar streven om jou bij deze werkgevers aan tafel te krijgen. Voor deze bemiddeling worden geen kosten in rekening gebracht.

Uiteraard zullen wij je gedurende het gehele proces bijstaan. We zullen dan ook net zolang doorgaan totdat die passende baan bemachtigd is. Ons credo luidt niet voor niets “Constantia et labore” oftewel “Door volharding en inspanning”.

Fase:                           3

Aantal sessies:        1

Duur:                          Ca. 2 uur

Brochure

Wens je meer inzicht te verkrijgen in ons Integratie Model? Download dan de brochure door op de onderstaande link te klikken.

Integratie Model Labor Arbeidsmarktintegratie

Kosten

Het liefst zouden wij het voor niets willen doen echter maken ook wij kosten.

We hebben onze tarieven dan ook zo laagdrempelig mogelijk gehouden, namelijk EUR 25,00 per uur (waarbij wij overigens nooit op de klok kijken).

Het gehele traject zoals bovenstaand beschreven bestaat uit drie sessies van elk twee uur.

De totale kosten bedragen dan ook EUR 150,00. Voor het intake gesprek en de arbeidsbemiddeling die volgt na onze derde sessie worden overigens geen kosten in rekening gebracht. Je ontvangt onze factuur pas na onze derde sessie.

Wist je dat…

Op vertoon van een actuele uitkeringsspecificatie van de Sociale Dienst of het UWV, waaruit blijkt dat je een Bijstandsuitkering betrekt, kun je op iedere laatste vrijdag van de maand gratis een beroep doen op onze volledige dienstverlening. Voor meer informatie zie onze “Freelance Friday”.

Trajectbegeleiding op maat (Duur: Afhankelijk van trajectinhoud)

Indien je naast ons Integratie Advies en onze Arbeidsbemiddeling ook behoefte hebt aan persoonlijke begeleiding op andere leefgebieden, dan biedt Labor jou meerdere diensten en producten.

Laagdrempeligheid staat in onze dienstverlening centraal evenals onze structurele focus op het verlagen van drempels en het wegnemen van blokkades die een succesvolle integratie in de weg staan.

Indien je meteen een afspraak wilt maken, neem dan snel contact met ons op.