Ik zoek een passende baan

Onze dienstverlening bestaat uit meerdere stadia welke we onderstaand nader zullen toelichten.

Fase 1 | Intake & Doorlopen van Integratie Prognose Model

Om te identificeren welke factoren uw integratie belemmeren en welke factoren uw integratie positief beïnvloeden, heeft Labor het zogenaamde Integratie Prognose Model ontworpen. Het model belicht de mate van invloed van meerdere deelaspecten op uw integratieproces. Denk hierbij aan aspecten verbonden aan uw leefsituatie, uw gezondheid maar ook verschillende arbeidsmarktfactoren. De analyse onthuld aansluitend waar (on)zichtbare frictievelden schuil gaan en welke factoren juist bijdragen aan uw integratie.

Fase:                           1

Aantal sessies:        1

Duur:                          Ca. 2 uur

Fase 2 | Beroeps- of loopbaanonderzoek

Nadat we de bovenstaande deelaspecten in kaart hebben gebracht, zoomen wij uit van uw positie op de arbeidsmarkt en zoomen wij in op u als persoon.

De tweede fase bestaat dan ook uit een beroeps- of loopbaanonderzoek. Om een duurzame integratie te faciliteren, dienen wij namelijk te beschikken over een goed beeld van uw arbeidshistorie, uw persoonlijkheid, uw sterke en zwakke punten maar ook uw eigen waarden en interesses.

Door zowel uw positie op de arbeidsmarkt als uw persoonlijkheid te ontleden, zijn wij in staat om een duurzame en bovenal kwalitatieve integratie te faciliteren. Het is dan ook noodzaak dat u niet als een recidivist terugkeert op de arbeidsmarkt.

Fase:                           2

Aantal sessies:        1

Duur:                          Ca. 2 uur

 

Fase 3 | Functioneel Integratie Advies & Arbeidsbemiddeling

Tijdens onze derde sessie bespreken we de analyse van het Integratie Prognose Model en de resultaten van het beroeps of loopbaanonderzoek. Het advies wordt verwerkt in een rapport en is gebaseerd op het reduceren dan wel elimineren van eventuele frictievelden en parallel het optimaliseren van uw arbeidsmarktbenadering. Het advies kan enige tijdsinvestering met zich meebrengen. Succesvol integreren vergt dan ook inzet en volharding.

Parallel hebben wij na onze tweede sessie enkele vacatures voor u gezocht die sterk aansluiten op uw profiel. Deze zullen we dan ook gedurende onze derde sessie samen evalueren. Vervolgens gaan wij ernaar streven om u bij deze werkgevers aan tafel te krijgen. Voor deze bemiddeling worden geen kosten in rekening gebracht.

Fase:                           3

Aantal sessies:        1

Duur:                          Ca. 2 uur

Kosten

De kosten voor fase 1 t/m 3 bedragen EUR 150,00. U ontvangt onze factuur pas na afloop van onze laatste sessie.

Wist u dat…

Op vertoon van een actuele uitkeringsspecificatie van uw Sociale Dienst of het UWV, waaruit blijkt dat u een Bijstandsuitkering betrekt, kunt u op iedere laatste vrijdag van de maand gratis een beroep doen op onze volledige dienstverlening. Voor meer informatie zie onze “Freelance Friday”.

Trajectbegeleiding op maat (Duur: Afhankelijk van trajectinhoud)

Indien u naast ons Integratie Advies en onze Arbeidsbemiddeling ook behoefte heeft aan persoonlijke begeleiding op andere leefgebieden, dan biedt Labor u meerdere diensten en producten.

Laagdrempeligheid staat in onze dienstverlening centraal evenals onze structurele focus op het verlagen van drempels en het wegnemen van blokkades die een succesvolle integratie in de weg staan.

Indien u meteen een afspraak wilt maken, neem dan snel contact met ons op.