Nieuws & Actualiteiten

26 september 2019 | Renovatio | Wedergeboorte

Beste leden,

Zoals jullie reeds gemerkt hebben, hebben wij de naam van onze Social Media platformen op Facebook en LinkedIn aangepast. Vanaf heden gaan we dan ook door het leven als “LABOR, Hét platform voor Vacatures | Sollicitatie advies | Arbeidsmarkt”.

Met deze nieuwe naam geven we onze platformen ook een nieuwe dimensie. Voorheen concentreerde wij ons namelijk enkel op sollicitatie advies en actuele arbeidsmarktinformatie, een goed pakket aan handvatten. Echter leek er nog een puzzelstuk te ontbreken…

Naast het vergaren van sollicitatie advies en actuele arbeidsmarktinformatie dient men namelijk ook een brug te kunnen slaan naar een werkgever. Zodoende dat wij vanaf heden ook vacatures willen aanbieden.

Wij streven dan ook naar versnelde en kwalitatieve arbeidsmarktintegratie. We zijn er dan ook voor iedereen die een kompas nodig heeft om succesvol te navigeren op de arbeidsmarkt.

Het zijn echter de leden die het fundament vormen van onze platformen. Wij willen jullie dan ook bedanken voor de bijdrage die jullie leveren aan het bestaan van onze platformen.

11 september 2019 | De kracht van allianties | Labor in samenwerking met het ISDBOL en Gemeente Brunssum

Vandaag was een buitengewoon gedenkwaardige dag. Vandaag mocht ik namelijk het gesprek aangaan met Gerd Leers, waarnemend Burgemeester van Gemeente Brunssum, Hugo Janssen, Wethouder van Gemeente Brunssum en Bert Smeijsters, Directeur van het ISDBOL (Sociale Dienst).

Na uitvoerig gesproken te hebben over het boek “Succesvol Solliciteren” en het Integratie Prognose Model hebben we besloten om samen een alliantie aan te gaan. Deze alliantie zal zich voornamelijk concentreren op:

 • Toetsing (Pilot) en mogelijke verdere ontwikkeling van het Integratie Prognose Model
 • Kennisoverdracht om daarmee de huidige integratieprocessen te verbeteren
 • Het vormgeven aan een ambassadeur voor geslaagde integratie om daarmee het moreel te boosten voor hen die werkloos zijn

Het ISDBOL dank ik voor het openen van een nieuw hoofdstuk. Een hoofdstuk waar we met verenigde krachten zullen streven naar een effectievere en bovenal duurzame integratie.     

Ik dank Gemeente Brunssum voor de oprechte respectbetuigingen en de overweldigende erkenning.

Dinsdag 27 augustus 2019 | Voordeel & Vervolg

Deze ochtend hadden we een gesprek met het Vista College omtrent het project “Voordeel & Vervolg”. Dit project is opgericht om jongeren/personen die niet of moeilijk te scholen zijn op mbo-niveau door middel van vakgericht praktijkonderwijs te laten aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt. 

 1. De deelnemers leren een vak waarmee ze een betaalde baan kunnen bemachtigen. Hierdoor heeft men meer kans om (duurzaam) te participeren op de arbeidsmarkt.
 2. Werkgevers zijn gebaat bij het grotere arbeidspotentieel dat goed aansluit op hun vraag. Daarnaast heeft men de gelegenheid om vorm te geven aan het onderwijs dat hiervoor nodig is. 
 3. Overheden verwezenlijken hun ambities door meer jongeren binnen het onderwijs, uit de uitkering en aan het werk te helpen.
 4. Onderwijs creëert doorlopende leerlijnen en opleidingen/beroepscertificaten met meer arbeidsmarktperspectief. 

Naast het overhandigen van het boek hebben we ook uitgebreid gesproken over het Integratie Prognose Model, ons Beroeps- of Loopbaanonderzoek maar ook onze overige concepten zoals de Clinic die we hebben ontworpen voor studenten die voor het eerst de arbeidsmarkt betreden.

Nu is het weer even afwachten. De brug is geslagen en ik verwacht dat onze concepten een voedingsbodem zullen vinden binnen Voordeel & Vervolg. Wordt vervolgd?

Ik dank het Vistacollege voor het aangename gesprek en de gastvrijheid.

Vrijdag 16 augustus 2019 | Ontmoeting met gedeputeerde dr. J.P. (Joost) van den Akker LLM (Provinciale Staten)

Vandaag had ik het eervolle genoegen om in gesprek te mogen treden met gedeputeerde van den Akker. Naast veel andere facetten maken het onderwijs en de arbeidsmarkt beide deel uit van zijn portefeuille. Zodoende dat we een aansluiting vonden om het boek maar ook het integratiemodel onder de aandacht te brengen. Afgaande op het verloop van het gesprek verwacht ik dat aandacht van lange duur zal zijn.

In het verleden heeft Joost van den Akker ook enkele boeken mogen publiceren waaronder “Maastricht het verdrag, the treaty” ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van het verdrag van Maastricht (1992), maar ook zijn proefschrift genaamd; “Ruling the referendum? European integration  challenged by direct democracy”. De laatste mocht ik eigenhandig in ontvangst nemen door de auteur zelf.

Ik dank gedeputeerde van den Akker voor deze gelegenheid en zijn inzet op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarktontwikkeling.

Links: Gedeputeerde dr. J.P. (Joost) van den Akker LLM | Rechts: Marco Mostert

Dinsdag 2 juli 2019 | Ontmoeting met Burgemeester Emile Roemer en Wethouder Martin de Beer

Vandaag had ik het eervolle genoegen om Emile Roemer (foto: links), Burgemeester van Gemeente Heerlen, en Martin de Beer (foto: rechts), Wethouder van Gemeente Heerlen te mogen ontmoeten.

Emile Roemer is waarnemend Burgemeester van Heerlen en was van 2010 t/m 2017 partijleider en voorzitter van de SP fractie in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij van 2006 tot 2010 lid van de Tweede Kamer.

Martin de Beer is wethouder sinds 2014 namens de VVD en D66. Voorheen was hij werkzaam als docent Economie bij Zuyd Hogeschool. Ruim 12 jaar is hij reeds actief in de politiek in Heerlen. Zowel als VVD-bestuurslid, fractie assistent, raadslid en statenlid. Wethouder de Beer is tevens verantwoordelijk voor het Arbeidsmarkt- en Participatiebeleid in Heerlen.

Tijdens onze ontmoeting heb ik dan ook mijn integratie model mogen toelichten en heb ik ter bezegeling mijn boek mogen overhandigen. Men reageerde geïntrigeerd en ik mocht complimenten ontvangen omtrent de wijze waarop ik het integratieproces benader. Ik heb het gesprek als bijzonder verrijkend ervaren en ik dank het college voor deze eervolle gelegenheid.

Links: Emile Roemer | Rechts: Martin de Beer

Vrijdag 7 juni 2019 | Foto’s boekpresentatie ISDBOL Brunssum

Onlangs mocht ik mijn boek “Succes Solliciteren, de effectieve weg naar een passende baan” overhandigen aan het ISDBOL. Het ISDBOL is de Intergemeentelijke Sociale Dienst van gemeente Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf. Als collectief streven zij dan ook naar een succesvolle uitstroom van Bijstandsgerechtigden.

Ik wil het ISDBOL nogmaals bedanken voor haar enthousiasme en de buitengewoon eervolle ervaring.

Foto: Links: Toine Hanssen Hoofd Afdeling Beleidsuitvoering Midden: Marco Mostert Rechts: Bert Smeijsters Directeur

Links: Marco Mostert | Midden: Toine Hanssen | Rechts: Bert Smeijsters

Vrijdag 7 juni 2019 | Boekpresentatie ISDBOL Brunssum

Na lang naar het moment te hebben toegeleefd was het deze ochtend dan eindelijk zover. Ik mocht mijn boek “Succes Solliciteren, de effectieve weg naar een passende baan” overhandigen aan het ISDBOL. Het ISDBOL is de Intergemeentelijke Sociale Dienst van gemeente Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf. Als collectief streven zij dan ook naar een succesvolle uitstroom van Bijstandsgerechtigden.

Ik had me aanvankelijk ingesteld op een korte ontmoeting. Een ontmoeting waarbij ik onder het genot van een goed gesprek het boek zou overhandigen. De praktijk wees vandaag anders uit en wel in overweldigende vorm. Na een buitengewoon enthousiast onthaal door Bert Smeijsters (Directeur) en Toine Hanssen (Hoofd Afdeling Beleidsuitvoering) werd ik naar de bovenverdieping begeleid. Hier werd in de aanwezigheid van het integratieteam een korte voordracht gehouden waarna mij het podium werd geschonken. Na mijn korte boekpresentatie mocht ik niet enkel een mooie bos bloemen in ontvangst nemen maar ook een warm applaus. Daarnaast zullen we op korte termijn samen een artikel publiceren waarin we het belang en de kracht zullen schetsen van een succesvolle uitstroom.

Ik wil het ISDBOL bedanken voor haar enthousiasme en de buitengewoon eervolle ervaring.

Woensdag 5 juni 2019 | Labor lanceert het Integratie Prognose Model (I.P.M.) voor verzekeraars

Om te identificeren welke factoren de integratie belemmeren en welke factoren de integratie faciliteren, heeft Labor het zogenaamde Integratie Prognose Model ontworpen. Het I.P.M. omvat een zeer breed spectrum aan factoren die van invloed zijn op de snelheid , de kwaliteit en de mate van welzijn gedurende het integratieproces.  

Reden genoeg om het model te vertalen naar een product voor verzekeraars. Aanbieders van Woonlasten- en Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zullen namelijk veel baat hebben bij gebruik van het model. We hebben dan ook de volgende speerpunten kunnen identificeren.

 • De verzekeraar faciliteert kwalitatieve integratie en voorkomt of verkleint de kans op toekomstige recidive
 • De verzekeraar reduceert de kosten tijdens het re-integratietraject
 • De verzekeraar adviseert zelf het eigen risico termijn
 • De verzekeraar versterkt zijn concurrentiepositie

Dankwoord

Ik wil Verboeket Hypotheken & Verzekeringen bedanken voor hun professionele en uiterst deskundige ondersteuning. Zonder hen had het concept nooit de vorm aangenomen die het nu uitdraagt.

Daarnaast wil ik Van Riet & Rober Advocaten bedanken voor hun expertise op het gebied van intellectueel eigendom. Zonder hen had de licentie overeenkomst nooit de vorm aangenomen die het nu uitdraagt.

Ik zal jullie op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Woensdag 1 Mei 2019 | Mo·ment su·prê·me (het; o) : belangrijkste moment: op het moment suprême

Vandaag is een buitengewoon bijzondere dag. De dag waarop ik mijn geesteskind tastbaar heb zien worden. Bij het openen van de doos werd ik verwelkomt door de mooiste glimlach uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Een waar “moment suprême” welke daarnaast een bijzonder mooie symmetrie vertoont met de Dag van de Arbeid.

Ik wil Elmar nogmaals bedanken voor de erkenning en de buitengewoon bijzondere ervaring. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die een directe dan wel een indirecte bijdrage aan het boek hebben geleverd. Zonder jullie was het nooit gelukt.

Woensdag 1 Mei 2019 | Dag van de Arbeid

De Dag van de Arbeid is een feestdag van de communistische en socialistische arbeidersbeweging. Deze dag vindt elk jaar plaats op 1 mei. De invoering van de achturige werkdag ligt aan de grondslag van de 1 meiviering als viering van de arbeidersbeweging. De koning van het Engelse Koninkrijk Wessex verkondigde voor het eerst de gedachten voor een evenredige etmaalverdeling. Onder de Engelse ambachtslieden werd de eis om slechts acht uur per dag te werken veelvuldig goed gehoord.

Woensdag 2 januari 2019 | LABOR presenteert met gepaste trots het handboek “Succesvol Solliciteren”. Verwachte uitgifte 15 april 2019 | RESERVEER NU VOOR SLECHTS EUR 17,99.

Effectief solliciteren is meer dan alleen maar een baan vinden, ook in tijden dat het werk voor het oprapen ligt. Immers, werken is een substantieel deel van je leven of het nu een voltijdbaan betreft of werken in deeltijd. Het gaat niet alleen om een kwalitatieve match. Een baan moet, behalve bij je ambities ook aansluiten bij je leefstijl en je sociale leven. Met dit boek leer je de ins en outs van het moderne solliciteren, welke basistools handig zijn en hoe je ze efficiënt kunt inzetten om je doel te bereiken.

Reserveer nu alvast je exemplaar via de onderstaande online kanalen:

Dinsdag 1 januari 2019 | Labor wenst iedereen een buitengewoon succesvol nieuwjaar

Wij danken al onze naasten en onze relaties voor de ondersteuning en loyaliteit die wij gedurende 2018 mochten ontvangen. Nu wij officieel gestalte hebben gegeven aan een platform voor constructieve arbeidsmarktintegratie willen wij ons diensten en producten portfolio gaan uitbreiden. Hoe fijn zou het zijn als u zich met al uw arbeid gerelateerde vragen naar één organisatie kon wenden? Voor deze visie willen wij in 2019 het fundament gaan leggen. Op naar een buitengewoon succesvol 2019!

Nieuw project | Hét Integratie Prognose Model voor verzekeraars

Op dit moment zijn wij bezig om ons Integratie Prognose Model (I.P.M.), het fundament van ons integratiemodel, te vertalen naar een product voor verzekeraars. Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsongeschiktheid- en woonlastenverzekeringen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat ons model een absolute meerwaarde kan bieden op meerdere arbeid gerelateerde vlakken.

Publicatie handboek “Succesvol Solliciteren”

Ons handboek “Succesvol Solliciteren” zal medio 2019 (mei-juni) worden gepubliceerd waarna het via meerdere kanalen zoals Bruna, BLZ, Elmar en overigen verkrijgbaar zal zijn. Wij willen Elmar nogmaals bedanken voor de erkenning en de buitengewoon bijzondere ervaring. Daarnaast willen wij iedereen bedanken die een directe dan wel een indirecte bijdrage aan het boek hebben geleverd. Zonder jullie was het nooit gelukt.

Vrijdag 26 oktober 2018 | Tekenen van auteurscontract

Vandaag mocht ik mijn auteurscontract tekenen bij uitgeverij Elmar te Delft.

Een buitengewoon eervol en gedenkwaardig moment. Daarnaast was het ook een enigszins abstracte gewaarwording. Je loopt tenslotte al heel lang rond met een idee, namelijk een ander perspectief op arbeidsmarktintegratie. Je onderwerpt het idee aan rigoureuze analyse, besluit om te gaan schrijven en opeens is het moment daar. Het wordt tastbaar…

Ik wil Elmar bedanken voor de erkenning en de buitengewoon bijzondere ervaring. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die een directe dan wel een indirecte bijdrage aan het boek hebben geleverd. Zonder jullie was het nooit gelukt.

Ik zal jullie op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Zodra het “moment suprême” zich presenteert, zijn jullie de eerste die het weten.

Trotse auteur en uw consulent Marco Mostert