Beroeps- of loopbaanonderzoek

Ons beroeps- of loopbaanonderzoek geeft u inzicht in uw mogelijkheden. Het geeft richting en daarmee een verhoogde kans om uw potentieel tot ontwikkeling te laten komen. Wij zullen ons tijdens het onderzoek concentreren op vier fundamentele vragen.

  1. Wie ben ik?
  2. Wat kan ik?
  3. Wat wil ik?
  4. Waar vind ik wat ik wil en hoe kom ik daar?

Fase 1 | Wie ben ik?

Om goede loopbaanbeslissingen te nemen, dient men te beschikken over een goed beeld van de eigen persoonlijkheid, de sterke en zwakke punten maar ook de eigen waarden en interesses. De eerste fase van ons loopbaanonderzoek richt zich dan ook op het beantwoorden van deze vragen. Tijdens deze fase komen de volgende aspecten aan bod:

Intake

Identificeren van uw loopbaanfase

Bepaalde leeftijden zijn gekoppeld aan een fase. Elke fase wordt gekenmerkt door specifieke zorgen en verantwoordelijkheden. Een loopbaanfase illustreert de motivatie en ontwikkeling gedurende iemands levensloop en de daaruit voortvloeiende normen en waarden die men centraal stelt in de loopbaan.

Persoonlijkheidstest conform Big Five Dimensies

Om goede loopbaanbeslissingen te nemen, dient men te beschikken over een goed beeld van de eigen persoonlijkheid. Voor het in kaart brengen van de persoonlijkheid gebruiken wij het zogenaamde Big Five model. De zogenaamde vijffactorenstructuur wordt dan ook erkend als een model welke een vrijwel universeel sjabloon vormt voor het beschrijven van de basisdimensies van persoonlijkheid.

Fase 2 | Wat kan ik?

Voor het beantwoorden van de “Wat kan ik?” vraag gaan we samen uw CV analyseren, waarna we uw kerncompetenties zullen benoemen en de daaruit voortvloeiende valkuilen, uitdagingen en allergieën. Na afsluiting van deze fase weten we precies welke vaardigheden u met bekwaamheid kunt uitdragen.

Fase 3 | Wat wil ik?

Identificeren van uw loopbaanankers

Voor het beantwoorden van de “Wat wil ik?” vraag identificeren wij als eerste uw zogenaamde loopbaanankers. Een loopbaananker is een gebied dat van zulk enorm belang is dat u het nooit zou opgeven. U definieert als het ware uw zelfbeeld met betrekking tot dat belang, welke in elke loopbaanfase dan ook een doorslaggevende factor vormt.

John Holland Test

Aansluitend doorlopen we de John Holland Test. De theorie van John Holland suggereert dat mensen zijn in te delen naar hun behoefte om praktisch bezig te zijn, naar de behoefte om te onderzoeken, naar hun behoefte om te bedenken of te creëren, naar hun behoefte om met mensen om te gaan, naar hun behoefte om te ondernemen en naar hun behoefte zich aan regels en afspraken te conformeren. Een tweede aanname in het model is dat ook beroepen of werkomgevingen zijn in te delen naar deze typeringen en wel naar Praktisch, Onderzoekend, Creatief, Mensgericht, Ondernemend en Gestructureerd.

Carrière Cluster Onderzoek

Als laatste stadium doorlopen we het carrière cluster onderzoek. Met dit onderzoek zijn we in staat om te identificeren welke beroepssectoren het beste aansluiten op uw persoonlijkheid.

Fase:                           1 t/m 3

Aantal sessies:        1

Duur:                          Ca. 2 uur

Fase 4 | Waar vind ik wat ik wil en hoe kom ik daar?

Na het beantwoorden van de bovenstaande vraagstellingen, volgt er een functioneel beroeps- of loopbaan advies. Het advies verschaft dan ook antwoord op de vraag; “Waar vind ik wat ik wil en hoe kom ik daar?”. In ons beroeps- of loopbaanadvies worden de opleidings- en/of beroepsmogelijkheden zorgvuldig afgestemd op uw persoonlijkheidskenmerken en actuele mogelijkheden.

Fase:                           4

Aantal sessies:        1

Duur:                          Ca. 2 uur

Kosten

De kosten voor fase 1 t/m 4 bedragen EUR 100,00. U ontvangt onze factuur pas na afloop van onze laatste sessie.

Zelf actief op zoek naar informatie

Naast het advies is het ook van belang dat u zelf actief op zoek gaat naar informatie. Naast het zoeken en lezen van informatie, kunt u bijvoorbeeld ook praten met personen die het betreffende beroep of de functie reeds uitoefenen. Ook zou u deze personen enige tijd kunnen volgen om te kijken wat het werk precies inhoudt. De nadruk dient bij deze vorm van informatie inwinning te liggen op het vermijden van stereotype denkbeelden over het beroep of de functie. Ook dient u niet enkel te kijken naar de functie die u wenst te bekleden, maar ook naar de functies die men eventueel dient te bekleden alvorens de gewenste functie in zicht komt.

Belangrijk

Het volledige onderzoek bestaat uit een interview en enkele vragenlijsten. Voor een optimaal resultaat is het dan ook van belang dat u de Nederlandse taal goed beheerst. Het volledige onderzoek duurt zo’n twee uur. Vanwege de lange duur zullen we halverwege een korte pauze inlassen. Het is dan ook van belang dat u zich goed en blijvend kunt concentreren. Om uw concentratie optimaal te bewaken, is het wenselijk om het interview en de vragenlijsten in een prikkelarme omgeving af te leggen.

Wenst u meer inzicht te verkrijgen in ons beroeps- of loopbaanonderzoek? Download dan de brochure door op de onderstaande link te klikken.

Labor Arbeidsmarktintegratie – Beroeps- of loopbaanonderzoek & Advies Brochure

Bekijk daarnaast ook eens onze referenties. Zo kunt u al snel een goed beeld ontwikkelen van wat u kunt verwachten.

Indien u meteen een afspraak wilt maken, neem dan snel contact met ons op.